×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.03.2019 | Viewers 2,139
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Rayong
ระยอง

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงแรมพิจารณาเป็นพิเศษ
2.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
3.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Comanche ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ติดต่อรับเช็ค วางบิล
2.ออกใบเสร็จรับเงิน/ ออกใบแจ้งหนี้
3.ตัดยอดบัตรเครดิต เช็ค Statement
4.กระทบยอดลูกหนี้,ภาษีซื้อ-ขาย ทุกสิ้นเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---