×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 01.09.2021 | Viewers 3,489
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
4. หากมีประสบการณ์ด้านการทาสีภายในและภายนอกอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สุขภาพร่างกาย แข็งแรง
6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมแซมสี ตัวอาคาร วัสดุอุปกรณ์ ป้ายประกาศต่างๆ , ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- เงินช่วยเหลือค่ายานพาหนะ
- ค่าครองชีพ
- เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัสประจำปี
- การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.09.2021
Night Duty
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
Accounting Officer ( F&B Control)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
พนักงานประจำอาคาร / Forelady (house)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
Worker (คนงานแฟร์เวย์)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.09.2021
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register