×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.06.2019 | Viewers 9,393
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
4. มีใจรักงานด้านบริการ หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำหน้าที่ให้บริการสมาชิกด้านอาหารและเครื่องดื่ม
Welfare
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- เงินช่วยเหลือค่ายานพาหนะ
- ค่าครองชีพ
- เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัสประจำปี
- การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณยุวดี (02 652 5000 ต่อ 282)
เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : http://www.rbsc.org/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.06.2019
กุ๊กอาหารจีน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Busgirl and Busboy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Laundry Staff (พนักงานซักรีด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Barboy
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Supervisor (Electric)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Night Duty
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Supervisor (Mechanic)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Worker (คนงานแฟร์เวย์)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
กุ๊กอาหารไทย
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
ช่างไม้
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Assistant IT Manager (ERP)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
ผู้ช่วยกุ๊ก
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Food and Beverage Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register