×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.06.2021 | Viewers 13,249
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
4. มีใจรักงานด้านบริการ หากมีประสบการณ์ด้านงานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำหน้าที่ให้บริการสมาชิกด้านอาหารและเครื่องดื่ม
Welfare
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
- เงินช่วยเหลือค่ายานพาหนะ
- ค่าครองชีพ
- เงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อพนักงานอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
- เงินรางวัลอายุการทำงาน
- สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ประกันชีวิตหมู่
- เงินโบนัสประจำปี
- การช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวเมื่อถึงแก่กรรม
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณยุวดี (020287272 ต่อ 1282)
เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : http://www.rbsc.org/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
11.06.2021
พนักงานประจำอาคาร / Forelady (house)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
ช่างสี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
พนักงานล้างจาน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Pantry
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
ผู้ช่วยกุ๊ก (รายวัน)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
11.06.2021
Barboy (บาร์บอย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Worker (คนงานแฟร์เวย์)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Accounting Officer ( F&B Control)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
พนักงานเสริฟ
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
พนักงานบัญชี (F&B Control)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
พนักงานทำความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Busgirl and Busboy
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2021
Worker (คนงานกรีนที)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register