×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.07.2017 | Viewers 1,471
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Rayong
ระยอง

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Details
รายละเอียดงาน
Supervises all housekeeping employees, hires new employees as needed, discharges employees when necessary and take disciplinary actions when policies are not followed. Evaluates employees in order to upgrade them when openings arise.

Plans the work for the housekeeping department and distributes assignments accordingly. Assigns regular duties and special duties for housekeeping staff. Schedules employees and assigns extra days off according to occupancy forecast. Maintains a time log book of all employees within the department.

Recruit and train new employees. Assigns new employees to work with experienced help. Checks on the work of these employees occasionally and observes the report made by the supervisors.

Approves all supply requisitions, such as those for spreads and bathroom rugs. Maintains a lost-and-found department and is responsible for all lost-and-found items. Determines the rightful owner and send correspondences.
Responsibility & Authority:

Responsible for cleanliness, orderliness and appearance of the entire Hotel.

Ensure that rooms are made as per company standard.

Prepare Annual Housekeeping Budget.

Maintain par stock of guest supplies, cleaning supplies, linen and uniform.

Organize inventories with Accounts and General Store for linen, uniform and fixed assets.

Pay particular attention while organizing pest eradication activities.

Develop and implement Housekeeping systems and procedures

Prepare reports for management information.

Assist Purchase department in selecting suppliers for items related to Housekeeping.

Plan, control and supervise Horticultural activities.

Attending and resolving guest complaints.

Verification of supplies consignments.

Organize on-the job training and evaluate its effectiveness.

Approval of the Functional Manual of the department.

Recommend recruitment of new personnel.

Other Routine Responsibilities:

Daily inspection of public areas and employees locker rooms.

Daily briefing of Supervisors/ Executives.

Coordinating the preventive maintenance schedule of rooms and public area with maintenance department.

Immediately attending to guest requests.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---