×
×
×
×
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.11.2017 | Viewers 1,822
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Prachin Buri
ปราจีนบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- นักศึกษา ชาย/หญิง กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
(วิทยาลัยเทคนิค,วิทยาลัยการอาชีพ,สารพัดช่าง,มหาวิทยาลัย)

Job Details
รายละเอียดงาน
ฝึกงานในแผนกดังนี้
1. แผนกต้อนรับ (Front Office)
2. แผนกแม่บ้าน (House Keeping)
3. แผนกห้องอาหารและครัว (Food & Beverage and Main Kitchen)
4. แผนกแกลเลอรี่ ,จัดดอกไม้ (Gallery)
5. แผนกบัญชี,คอมฯ,บุคคล
6. แผนกช่าง (Engineer)
รับทุกหลักสูตร ฝึก 2 เดือน,4 เดือน,ระบบทวิภาคี,สหกิจศึกษา
Welfare
สวัสดิการ
1. เบี้ยเลี้ยง
2. อาหาร
3. หอพัก
4. Uniform
E-mail : hr.officer@dasada-happiness.com
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
07.03.2018
Flower Sales & Marketing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register