×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.11.2017 | Viewers 1,851
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Prachin Buri
ปราจีนบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
หลายอัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- นักศึกษา ชาย/หญิง กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
(วิทยาลัยเทคนิค,วิทยาลัยการอาชีพ,สารพัดช่าง,มหาวิทยาลัย)

Job Details
รายละเอียดงาน
ฝึกงานในแผนกดังนี้
1. แผนกต้อนรับ (Front Office)
2. แผนกแม่บ้าน (House Keeping)
3. แผนกห้องอาหารและครัว (Food & Beverage and Main Kitchen)
4. แผนกแกลเลอรี่ ,จัดดอกไม้ (Gallery)
5. แผนกบัญชี,คอมฯ,บุคคล
6. แผนกช่าง (Engineer)
รับทุกหลักสูตร ฝึก 2 เดือน,4 เดือน,ระบบทวิภาคี,สหกิจศึกษา
Welfare
สวัสดิการ
1. เบี้ยเลี้ยง
2. อาหาร
3. หอพัก
4. Uniform
E-mail : hr.officer@dasada-happiness.com
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---