×
×
×
×
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.12.2017 | Viewers 1,442
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตลาดกระบัง]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- บุคลิกภาพดี, มี Service Mind
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถเข้างานเป็นกะได้ (เช้า, บ่าย, ดึก) (ค่าเข้ากะดึก 50 บาทต่อวัน)
- สามารถใช้โปรแกรม Easy Fo ได้
- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีทักษะการสื่อสารในภาษาที่ 3 (จีน / ญี่ปุ่น) มีค่าภาษา 1,000 บาทต่อเดือน
Welfare
สวัสดิการ
Staff Welfare and Benefit
- Salary
- Service Charge (Minimun 4,000 BHT)
- Public Holiday 15 day per year
- Annual Leave 6 - 12 day per year
- Provident Fund
- Insurance (Life, Accident, IPD, OPD)
- Language Allowance (For Service Guest Only)
- Night Shift
- Bonus
- Annual Increment
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.01.2018
Room Boy (ปฏิบัติงานที่ สุวรรณภูมิ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.01.2018
Night Manager (ปฏิบัติงานที่ สุวรรณภูมิ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
22.01.2018
PA Attendant
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.01.2018
Trainee
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.01.2018
Restaurant Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.01.2018
Bartender (บาร์เทนเดอร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.01.2018
Gardener (ปฏิบัติงานที่ สุวรรณภูมิ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.01.2018
General Technician (ปฏิบัติงานที่ สุวรรณภูมิ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.01.2018
Waiter / Waitress (ปฏิบัติงานที่ สุวรรณภูมิ)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.01.2018
Engineer Supervisor (ปฏิบัติงานที่ สุวรรณภูมิ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.01.2018
Porter (ปฏิบัติงานที่ สุวรรณภุมิ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.01.2018
Security Officer (ปฏิบัติงานที่ สุวรรณภูมิ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
22.01.2018
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.01.2018
Front Office Supervisor (ปฏิบัติงานที่ สุวรรณภูมิ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register