×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.01.2019 | Viewers 1,721
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Songkhram
สมุทรสงคราม

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศ ชาย / หญิง
- อายุระหว่าง 25-40 ปี
- บุคลิกคล่องตัว
- ช่างเจรจาต่อรอง
- มนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีความรับผิดชอบ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ประสานงานในแผนก และต่างแผนก
- เน้นหาลูกค้า นอกสถานที่
- งานด้านเอกสาร
- งานด้านขายห้องพัก
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
-ค่าน้ำมันรถ
-ยูนิฟอณืม
-อาหาร 3 มื้อ
-ทุนการศึกษา
-งานเลี้ยงปีใหม่
-โบนัส
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---