×
×
×
×

พนักงานซักรีด


Laundry Staff
19.08.2017 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[2 อัตรา] The Royal River Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
18.08.2017 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
17.08.2017 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[1 อัตรา] Theatre Residence- [ กรุงเทพ - เขตบางกอกน้อย ]
17.08.2017 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[2 อัตรา] The Le Paradis Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตจตุจักร ]
04.08.2017 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
01.08.2017 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[2 อัตรา] Mida Airport Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
1
ผู้หางานมากกว่า  569  คน
กำลังมองหางาน พนักงานซักรีด