×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
03.08.2021 Membership Services Manager (RBSC Polo Club)   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Accounting Manager   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 House Manager   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Worker (คนงานกรีนที)   
[หลายอัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Busgirl and Busboy   
[4 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 พนักงานทำความสะอาด   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[หลายอัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 พนักงานประจำอาคาร / Forelady (house)...   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Worker (ส่วนงานบริการทั่วไป) ...   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 คนสวน   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 ช่างสี   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 พนักงานล้างจาน   
[2 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Pantry   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 ผู้ช่วยกุ๊ก (รายวัน)   
[หลายอัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Barboy (บาร์บอย)   
[2 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Worker (คนงานแฟร์เวย์)   
[หลายอัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Accounting Officer ( F&B Control)   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 พนักงานเสริฟ   
[3 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 พนักงานบัญชี (F&B Control)   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Engineer Officer [ช่างไฟฟ้า ,เครื่องทำความเย็น) ]...   
[2 อัตรา] Hua Chang Heritage Hotel, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Assistant Manager / Sales Manager (Travel Agent & Leisur...   
[1 อัตรา] Urbana Estate - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก] รายวัน / ประจำ...   
[2 อัตรา] Urbana Estate - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
03.08.2021 Technician [ช่างเทคนิค] / Renovation (Temp / Full)...   
[2 อัตรา] Urbana Estate - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
02.08.2021 Guest Service Officer (Sanofi @Four Seasons Place)   
[2 อัตรา] Ascott International Management (Thailand) Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
02.08.2021 Housekeeping Attendant (Sanofi @Four Seasons Place)   
[3 อัตรา] Ascott International Management (Thailand) Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
02.08.2021 Technician (Sanofi @Four Seasons Place)   
[1 อัตรา] Ascott International Management (Thailand) Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
02.08.2021 Housekeeping Supervisor (Sanofi @Four Seasons Place)   
[1 อัตรา] Ascott International Management (Thailand) Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
02.08.2021 Senior Guest Service Supervisor (Sanofi @Four Seasons Place)   
[1 อัตรา] Ascott International Management (Thailand) Ltd. - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
02.08.2021 Digital Marketing (ประจำเพลินจิต)   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]

1 2 Next