×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
15.07.2020 นักศึกษาฝึกงาน แผนก Kitchen...   
[1 อัตรา] Sindhorn Midtown Hotel- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง F&B Admin...   
[1 อัตรา] Sindhorn Midtown Hotel- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 Cook   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 พนักงานล้างจาน   
[2 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 Worker (คนงานกรีนที)   
[หลายอัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[หลายอัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 พนักงานเสริฟ   
[3 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 Night Duty   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 Identity Officer   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 คนสวน   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 Busgirl and Busboy   
[4 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 พนักงานทำความสะอาด   
[1 อัตรา] ราชกรีฑาสโมสร- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 Event Sales Executive   
[1 อัตรา] SIVATEL BANGKOK- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 E-Commerce / Online Manager (ประจำเพลินจิต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 Online Sales Executive (ประจำเพลินจิต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 เลขานุการ (ประจำโรงแรมเคปเฮ้าส์ - หลังสวน)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 เลขานุการ (ประจำเพลินจิต)...   
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 Marketing Creative Designers   
[1 อัตรา] SIVATEL BANGKOK- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 Kitchen Attendant (Bakery)   
[1 อัตรา] SIVATEL BANGKOK- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 visual brand strategic   
[1 อัตรา] Heart and Hand- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 spa trainer   
[1 อัตรา] Heart and Hand- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
15.07.2020 Assistant Spa Manager [ผู้จัดการสปา]...   
[1 อัตรา] Heart and Hand- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
14.07.2020 Engineering Supervisor (หัวหน้าช่าง)   
[1 อัตรา] Bliston Property Management - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
13.07.2020 นักศึกษาฝึกงาน แผนกHousekeeping...   
[1 อัตรา] Sindhorn Midtown Hotel- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
13.07.2020 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก] รายวัน...   
[2 อัตรา] Urbana Hospitality- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
10.07.2020 General Manager [ผู้จัดการโรงแรม]...   
[1 อัตรา] Hua Chang Heritage Hotel, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
10.07.2020 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Hua Chang Heritage Hotel, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
08.07.2020 Loss Prevention Officer   
[1 อัตรา] Triple Y Hotel- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]

1 2 Next