×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
28.01.2020 General Cashier   
[1 อัตรา] Mode Sathorn Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
28.01.2020 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] Benviar Tonson Residence- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
28.01.2020 Marketing Officer   
[1 อัตรา] Benviar Tonson Residence- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
28.01.2020 Secretary   
[1 อัตรา] Benviar Tonson Residence- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
28.01.2020 Front Office Agent   
[1 อัตรา] Benviar Tonson Residence- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
28.01.2020 Administration Officer   
[1 อัตรา] Benviar Tonson Residence- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
28.01.2020 Marketing Executive (ปรจำ กทม.)   
[1 อัตรา] Centrepoint Hotel Terminal 21 - Korat - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
28.01.2020 ช่างไม้   
[1 อัตรา] Centrepoint Hotel Terminal 21 - Korat - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 F&B Manager   
[1 อัตรา] [email protected] Design Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Restaurant Manager (TAAN Restaurant)   
[1 อัตรา] [email protected] Design Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Marketing Communications Director/Manager   
[1 อัตรา] [email protected] Design Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Sous Chef   
[1 อัตรา] [email protected] Design Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] [email protected] Design Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Electrical and Sound Technician   
[1 อัตรา] [email protected] Design Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Guest Service Officer [GSO]   
[1 อัตรา] [email protected] Design Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Student Trainee (FB / KIT / FO / HK / Office)   
[10 อัตรา] [email protected] Design Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 ฺBartender   
[1 อัตรา] [email protected] Design Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] [email protected] Design Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Room Maid   
[2 อัตรา] [email protected] Design Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ]   
[2 อัตรา] [email protected] Design Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Cook   
[1 อัตรา] Aspira Hospitality- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Concierge/Bellman [พนักงานยกกระเป๋า]...   
[2 อัตรา] The AETAS Hotel & Residences- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Sous Chef   
[1 อัตรา] Areeya Hospitality Company Limited.- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Areeya Hospitality Company Limited.- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Commis   
[1 อัตรา] Areeya Hospitality Company Limited.- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Restaurant Captain   
[2 อัตรา] Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
27.01.2020 Assistant Sales Manager - Leisure   
[1 อัตรา] Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld- [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next