×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
22.05.2018 Night Manager   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Commis I, Europe   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกต้อนรับส่วนหน้า/แผนกอาหารและเครื่องด...   
[5 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[4 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Account Payable   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Waiter, Banquet   
[2 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[5 อัตรา] Hotel NIDA- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Hotel NIDA- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Hotel NIDA- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Housekeeping   
[4 อัตรา] Hotel NIDA- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] The Park Residence @ Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 สมุหบัญชี   
[1 อัตรา] The Park Residence @ Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายจัดเลี้ยง (Catering Coordinator)...   
[1 อัตรา] บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงแรม ซ.ศูนย์วิจัย ห้วยขวาง)...   
[3 อัตรา] บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Waiter / Waitress (ประจำโรงแรม ซ.ศูนย์วิจัย ห้วยขวาง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Housekeeper (ประจำโรงแรม ซ.ศูนย์วิจัย ห้วยขวาง)...   
[1 อัตรา] บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 Guest Service Agent (ประจำโรงแรม ซ.ศูนย์วิจัย ห้วยขวาง)...   
[4 อัตรา] บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
22.05.2018 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำโรงแรม ซ.ศูนย์วิจัย ห้วยขวา...   
[2 อัตรา] บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
18.05.2018 Executive Chef   
[1 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
18.05.2018 Assistant Restaurant Manager [ห้องอาหารญี่ปุ่น]...   
[1 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
18.05.2018 นักศึกษาฝึกงานแผนกSale & Marketing...   
[1 อัตรา] Amari Residences Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
18.05.2018 Attendant, F&B / พนักงานเสริฟ (ผู้ชาย)...   
[1 อัตรา] Amari Residences Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
16.05.2018 Chinese Chef หัวหน้าพ่อครัวอาหารจีน Chinese speaking(สาขา G ...   
[1 อัตรา] Sodexo (Thailand) Ltd.- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
16.05.2018 Customer Service Coordinator(Base In Bangkok)   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
16.05.2018 Registration Coordinator (Base In Bangkok)   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
16.05.2018 Contract Event Manager (Base In Bangkok)   
[1 อัตรา] Pattana Golf Club & Resort- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]

1 2 3 Next