×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
27.05.2019 Junior Sous Chef - Cold Kitchen   
[1 อัตรา] Swissotel Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
27.05.2019 Assistant Banquet Operations Manager   
[1 อัตรา] Swissotel Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
27.05.2019 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Royal Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
27.05.2019 Graphic Design   
[1 อัตรา] Amaranta Hotel- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
27.05.2019 Restaurant Manager   
[1 อัตรา] Maven Stylish Hotel Bangkok by Major Development- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
27.05.2019 Marketing Communications Manager   
[1 อัตรา] Maven Stylish Hotel Bangkok by Major Development- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
27.05.2019 Purchasing Supervisor   
[1 อัตรา] Maven Stylish Hotel Bangkok by Major Development- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
27.05.2019 Houseman   
[1 อัตรา] Maven Stylish Hotel Bangkok by Major Development- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
27.05.2019 Sales Manager (Corporate)   
[1 อัตรา] Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
27.05.2019 Guest Service Officer (GSO)   
[1 อัตรา] Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
27.05.2019 Sales Executive   
[1 อัตรา] Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
27.05.2019 Sales Executive (8-months contract)   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
27.05.2019 Senior IT Development Officer   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
27.05.2019 Senior Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส)...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
26.05.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
26.05.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
26.05.2019 Demi-Chef, Cold Kitchen   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
26.05.2019 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
26.05.2019 Guest Relation Officer (GRO)   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
26.05.2019 Waiter, Banquet   
[2 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
26.05.2019 Executive Sous Chef   
[1 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
26.05.2019 Reservations Officer   
[2 อัตรา] AVANI Atrium Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
25.05.2019 Account Receivable Supervisor   
[1 อัตรา] ZAZZ URBAN BANGKOK- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
25.05.2019 Purchasing Supervisor   
[1 อัตรา] ZAZZ URBAN BANGKOK- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
25.05.2019 Security/Porter   
[1 อัตรา] ZAZZ URBAN BANGKOK- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
25.05.2019 Student Trainee (All Department)   
[3 อัตรา] ZAZZ URBAN BANGKOK- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
24.05.2019 Accounting Supervisor   
[1 อัตรา] Aspira Hospitality- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
24.05.2019 Engineer Supervisor   
[1 อัตรา] Aspira Hospitality- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
24.05.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] ibis Styles Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]
24.05.2019 Sales Manager - Leisure   
[1 อัตรา] ibis Styles Bangkok Ratchada- [ กรุงเทพ - เขตห้วยขวาง ]

1 2 3 4 Next