×
×
×
×

ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม


Food and Beverage Manager
30.03.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[2 อัตรา] Cresco Hotel- [ บุรีรัมย์]
29.03.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] The Idle servicedresidence- [ ปทุมธานี]
29.03.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Bangna Pride Hotel & Residence ( Formerly Oakwood Residence Garden Towers Bangna )- [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
29.03.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
27.03.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI- [ นครราชสีมา]
24.03.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
24.03.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] The patra- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
21.03.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Beyond Suite Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางพลัด ]
13.03.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
07.03.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด- [ นครปฐม]
04.03.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] THE HERITAGE HOTELS GROUP- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
1
ผู้หางานมากกว่า  874  คน
กำลังมองหางาน ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม