×
×
×
×

ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม


Food and Beverage Manager
14.08.2020 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Miracle Grand Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตหลักสี่ ]
14.08.2020 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Sex Spa - [ เกาะกูด]
10.08.2020 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] The Idle Residence- [ ปทุมธานี]
22.06.2020 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Golden Tulip Sovereign Hotel,Bangkok- [ ชะอำ]
22.06.2020 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] บริษัทกลุ่ม 15 จำกัด- [ นครปฐม]
1
ผู้หางานมากกว่า  1,607  คน
กำลังมองหางาน ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม