×
×
×
×

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล


Human Resource Manager
19.10.2020 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
05.10.2020 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] High Season Pool Villa & Spa- [ เกาะกูด]
16.07.2020 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Soneva Kiri Resort- [ เกาะกูด]
13.07.2020 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] NOVOTEL SRIRACHA MARINA BAY- [ ชลบุรี]
18.05.2020 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] The Shining Star Group Co.,Ltd.- [ กาญจนบุรี]
05.05.2020 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] SilQ Bangkok- [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
1
ผู้หางานมากกว่า  1,243  คน
กำลังมองหางาน ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล