×
×
×
×

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล


Human Resource Manager
14.12.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
13.12.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Hotel Royal Bangkok @ Chinatown- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
13.12.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] ASAI Hotels- [ กรุงเทพ - เขตสัมพันธวงศ์ ]
13.12.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Sea View Resort & Spa- [ เกาะช้าง]
06.12.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Urbana Hospitality- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
29.11.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] KC Grande Resort & Spa- [ เกาะช้าง]
24.11.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] The Grand Fourwings Convention Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางกะปิ ]
1
ผู้หางานมากกว่า  1,111  คน
กำลังมองหางาน ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล