×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
26.05.2017 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] LANTANA RESORT HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
26.05.2017 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] LANTANA RESORT HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
26.05.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] LANTANA RESORT HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
26.05.2017 Guest Service Agent [GSA]   
[หลายอัตรา] LANTANA RESORT HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
26.05.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] LANTANA RESORT HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
26.05.2017 Commis I   
[1 อัตรา] LANTANA RESORT HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
26.05.2017 Steward   
[1 อัตรา] LANTANA RESORT HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
26.05.2017 AP Officer   
[1 อัตรา] Century Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
26.05.2017 Steward Attendant(พนักงานล้างจาน)...   
[2 อัตรา] Century Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
26.05.2017 Cost Controller [หัวหน้าแผนกควบคุมต้นทุน]...   
[1 อัตรา] Century Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
26.05.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] FX Hotel Metrolink Makkasan by Furama- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
26.05.2017 Sales Executive   
[1 อัตรา] LANTANA RESORT HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Guest Service Agent Supervisor   
[1 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Laundry Staff [เฉพาะผู้พิการเท่านั้น]...   
[2 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Sales Catering Executive   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Captain - ห้องอาหารจีน   
[3 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Air-Condition and Refrigeration-Mechanics (ช่างแอร์)   
[2 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Instructor [พนักงานฟิตเนส]   
[2 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Public Area Attendant (PA)   
[5 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[หลายอัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Chef de Partie - Eurpean Kit   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Financial Controller   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Commis II - Europe KItchen   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[4 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Shift Technician ช่างกะ   
[2 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
25.05.2017 Hostess - ห้องอาหารจีน   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]

1 2 3 Next