×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
18.01.2022 พนักงานจัดเลี้ยงและห้องประชุม - ปฏิบัติงานย่านถนนรัชดาภิเษก...   
[3 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
14.01.2022 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] [email protected]- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
12.01.2022 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] The Legacy Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Account Payable   
[1 อัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Security (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[หลายอัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 ช่างไม้   
[หลายอัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Technician (ช่างเทคนิค)   
[หลายอัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[หลายอัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Gardener (คนสวน)   
[หลายอัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[หลายอัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Room Maid   
[หลายอัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Massenger   
[1 อัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Receiving Clerk   
[1 อัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Store Clerk   
[1 อัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Income Auditor   
[1 อัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Account Receiveable Officer   
[1 อัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[หลายอัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
[หลายอัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Commis III   
[หลายอัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Commis II   
[หลายอัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Commis I   
[1 อัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Demi-Chef   
[หลายอัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Cook Helper ครัวแคนทีน   
[1 อัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Commis I ครัวแคนทีน   
[1 อัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Sales & Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Sales Executive   
[1 อัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.01.2022 Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)   
[1 อัตรา] Ramada by Wyndham Bangkok Chaophya Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]

1