×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
12.12.2019 นักศึกษาฝึกงานทุกแผนก...   
[หลายอัตรา] Century Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
12.12.2019 Butcher Chef de Partie   
[1 อัตรา] Century Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
12.12.2019 Demi Chef -Bakery Kitchen   
[1 อัตรา] Century Park Hotel- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
12.12.2019 Call Center (Operator)   
[1 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
12.12.2019 Guest Service Agent [GSA] - Chinese Speaking   
[1 อัตรา] Amanta Hotel & Residence- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
12.12.2019 Commis III - Banquet Kitchen (ครัวจัดเลี้ยง)...   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
12.12.2019 Clerk [เสมียนแม่บ้าน]   
[1 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
12.12.2019 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก]...   
[1 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Marketing Communications Manager   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Financial Controller   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Director of Catering   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Health Club Manager   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Sales Manager (Travel Agent)   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Sales Manager (Corporate)   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Laundry Supervisor (หัวหน้าแผนกซักรีด)   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Public Area Attendant (พนักงานทำความสะอาดทั่วไป)...   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Sound Banquet Technician   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 นักศึกษาฝึกงาน (ทุกแผนก)...   
[หลายอัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Plumber [ช่างประปา]   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Waiter/Waitress [พนักงานเสิร์ฟ]   
[4 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Captain (ห้องอาหารจีน)   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Air-Condition Technician   
[2 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[2 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Chief Security (หัวหน้ารักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Assistant Training Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกฝึกอบรม]...   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Commis I (ครัวไทย)   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[2 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Revenue Manager   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Guest Service Agent [GSA] (Chinese Nationality)   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
11.12.2019 Admin Officer (แผนกรักษาความปลอดภัย)...   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]

1 2 3 Next