×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
28.03.2017 Chef de Partie - Eurpean Kit   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[หลายอัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Public Area Attendant (PA)   
[5 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Cashier (แคชเชียร์ทั่วไป)   
[2 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Hostess - ห้องอาหารจีน   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Financial Controller   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Sales Manager - Online Travel Agent   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Air-Condition and Refrigeration-Mechanics (ช่างแอร์)   
[2 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Bell Girl   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Sales Manager - Corporate   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 ผู้บริหารโรงแรม/ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์...   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Commis II - Europe KItchen   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Shift Technician ช่างกะ   
[2 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Supervisor Chinese Restaurant   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Secretary to Chef   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Demi Chef - European Kit   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[2 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Demi-Chef - Thai Kitchen   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Captain - ห้องอาหารจีน   
[3 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[5 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Asst. Chinese Restaurant Manager   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[4 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
28.03.2017 Sales Catering Executive   
[1 อัตรา] The Emerald Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
27.03.2017 Director of Food and Beverage   
[1 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
27.03.2017 Cleaner [พนักงานทำความสะอาด] (Temporary)...   
[1 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
27.03.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
27.03.2017 Purchasing Manager (C.P.LAND PCL. - Fortune Hotels Group)   
[1 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
27.03.2017 General Manager (C.P.LAND PCL. - Fortune Hotels Group)   
[1 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]
27.03.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Grand Mercure Bangkok Fortune- [ กรุงเทพ - เขตดินแดง ]

1 2 Next