×
×
×
×
ชวนน้องไปฝึกงาน
ชวนน้องไปฝึกงาน
เอกสารสำคัญอย่าลืม!
หนังสือส่งตัวเข้าฝึกงาน แบบประเมิน ผลงานเด่นๆ และเอกสารอื่นๆ
ชวนน้องไปฝึกงาน
ทำการบ้าน
ศึกษาลักษณะงาน ประวัติที่ฝึกงาน การเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ชวนน้องไปฝึกงาน
แต่งกายถูกต้อง
ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบของสถาบัน
ชวนน้องไปฝึกงาน
มีวินัย ตรงต่อเวลา
ควรเดินทางไปล่วงหน้า อย่างน้อย 15-30 นาที และ ไม่กลับก่อนเวลาเลิกงาน
ชวนน้องไปฝึกงาน
มีสัมมาคารวะ
มีความสุภาพ ไม่ถือตัว อ่อนน้อม ถ่อมตนและวางตัวให้เหมาะสม กับเพื่อนต่างเพศ ต่างสถาบัน
ชวนน้องไปฝึกงาน
ทำความรู้จัก
ควรทำความรู้จักผู้ดูแลเกี่ยวกับการฝึกงาน เพื่อนร่วมงาน และสามารถสอบถามปัญหาต่างๆ ได้
แผนกงานโรงแรมสุดฮิต
รวมภาพกิจกรรม Hotel Jobs On Tour
"เตรียมความพร้อมอย่างมั่นใจ สู่เส้นทางสายงานโรงแรม"
BACK TO TOP