×
×
×
×

งานโรงแรมนักศึกษาจบใหม่

20.04.2019 Guest Relation Officer (GRO)
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 General Store Officer
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Accounting Driver
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Night Auditor
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Account Payable
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Receiving
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Asset Officer
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Speedboat Crew
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Bar Supervisor
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 FB Administration
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Bus Attendant
[9 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Kitchen Administration
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Commis "Cold Section"
[5 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Commis "Thai Section"
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Commis "Hot Section"
[3 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 IT Support
[2 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Environment Supervisor
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Landscape Supervisor
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Photographer
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Executive Administration Officer
[1 อัตรา] Santhiya Tree Koh Chang Resort - [ เกาะช้าง]
20.04.2019 Assistant Cook/Chief [ผู้ช่วยกุ๊ก]...
[1 อัตรา] บริษัท พี. เอส. เอ็น. แลนด์ - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
20.04.2019 ช่างประจำอาคาร
[2 อัตรา] บริษัท พี. เอส. เอ็น. แลนด์ - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
20.04.2019 Housekeeper [แม่บ้าน]
[2 อัตรา] บริษัท พี. เอส. เอ็น. แลนด์ - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
20.04.2019 บาริสต้า
[1 อัตรา] บริษัท พี. เอส. เอ็น. แลนด์ - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
20.04.2019 ธุรการ
[2 อัตรา] บริษัท พี. เอส. เอ็น. แลนด์ - [ กรุงเทพ - เขตวัฒนา ]
20.04.2019 Steward [พนักงานล้างจาน]
[1 อัตรา] Rembrandt Hotel & Suites Bangkok - [ กรุงเทพ - สุขุมวิท ]
20.04.2019 Guest Service Agent (GSA)
[7 อัตรา] Triple Y Hotel - [ กรุงเทพ - เขตปทุมวัน ]
20.04.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
[3 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน]
20.04.2019 พนักงานนวด
[2 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน]
20.04.2019 Therapist (พนักงานนวด)
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน]
20.04.2019 Public Area Attendant
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน]
20.04.2019 พนักงานขับรถ
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน]
20.04.2019 Steward [พนักงานล้างจาน]
[1 อัตรา] ลอยฟ้า เนเชอรัล รีสอร์ท - [ เกาะพะงัน]