×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
21.01.2020 พนักงานประจำศูนย์อาหาร...   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 เจ้าหน้าที่บริหารงานจราจร / Traffic Management Officer ( BIT...   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Shift Leader - Housekeeping   
[4 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 คนสวน (Landscaping)   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Catering Executive   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Executive - Stewarding / Steward Supervisor   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 พนักงานจัดเตรียมสถานที่ (Set up)...   
[หลายอัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 HRD Executive   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Executive - Set up   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Executive Housekeeping   
[2 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Front Office Officer   
[2 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Executive Sous Chef   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Stewarding (พนักงานเก็บล้าง)   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Cashier Officer   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Shift Leader - Outlets (บริกรร้านอาหาร)...   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[3 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Sales Executive (BITEC)   
[2 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 พนักงานเสิร์ฟ (ร้านอาหาร) ...   
[1 อัตรา] บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Sales Manager- Corporate   
[1 อัตรา] Bangna Pride Hotel & Residence (Bangna Towers) - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Head Bartender (หัวหน้าบาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Bangna Pride Hotel & Residence (Bangna Towers) - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Waiter/Waitress พนักงานเสริฟ์   
[3 อัตรา] Bangna Pride Hotel & Residence (Bangna Towers) - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Event & Catering Sales Executive   
[1 อัตรา] Bangna Pride Hotel & Residence (Bangna Towers) - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Wedding & Catering Sales Manager   
[1 อัตรา] Bangna Pride Hotel & Residence (Bangna Towers) - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Bar&Restaurant Manager   
[1 อัตรา] Bangna Pride Hotel & Residence (Bangna Towers) - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 นักศึกษาฝึกงาน (Trainee)   
[หลายอัตรา] Bangna Pride Hotel & Residence (Bangna Towers) - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Purchasing / Procurement   
[1 อัตรา] Bangna Pride Hotel & Residence (Bangna Towers) - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Executive Sous Chef   
[1 อัตรา] Bangna Pride Hotel & Residence (Bangna Towers) - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Income Auditor / AR - สถานที่ทำงาน ถ.ศรีนครินทร์ ซอยศรีด่าน ...   
[1 อัตรา] D Varee Hospitality Group - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]
21.01.2020 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก] - DX Fullroom 77 ...   
[1 อัตรา] D Varee Hospitality Group - [ กรุงเทพ - เขตบางนา ]

1 2 Next