×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
28.01.2020 Training Coordinator   
[1 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Handy Man   
[1 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Public Area Attendant (แม่บ้านพื้นที่ทั่วไป)...   
[1 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Guest Service Manager   
[1 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Guest Service Officer (GSO)   
[1 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Waiter /Waitress (พนักงานเสิร์ฟ)   
[1 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Commis (Chinese Cuisine)   
[1 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 นักศึกษาฝึกงาน ต้อนรับส่วนหน้า/ เสิร์ฟ/ ครัว/ แม่บ้าน/บัญชี...   
[1 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)...   
[2 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 นักศึกษาฝึกงานแผนกทรัพยากรบุคคล...   
[หลายอัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 นักศึกษาฝึกงาน แผนกช่าง Engineering...   
[หลายอัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Operator-GSA   
[1 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)...   
[1 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Bar Manager   
[1 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Sales Executive   
[1 อัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน...   
[หลายอัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 นักศึกษาฝึกงานแผนกครัว...   
[หลายอัตรา] NOVOTEL BANGKOK SILOM ROAD- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Sale Coordinator (ประจำ กทม.)   
[1 อัตรา] Centrepoint Hotel Terminal 21 - Korat - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Assistant Hostel Management trainee   
[1 อัตรา] Warm Window Silom- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
28.01.2020 Hostel Officer   
[2 อัตรา] Warm Window Silom- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
27.01.2020 Night Receptionist   
[1 อัตรา] the FAH- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
27.01.2020 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] the FAH- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
27.01.2020 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[1 อัตรา] the FAH- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
27.01.2020 Assistant Chief Engineer [ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง]...   
[1 อัตรา] SO/ Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
27.01.2020 Social Ambassador (French Speaking)   
[1 อัตรา] SO/ Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
27.01.2020 Marketing Communications Coordinator   
[1 อัตรา] SO/ Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
27.01.2020 Bell Person   
[2 อัตรา] SO/ Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
27.01.2020 Digital Marketing Officer   
[1 อัตรา] I Residence Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
27.01.2020 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] I Residence Hotel - [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]

1 2 3 4 5 6 7 8 Next