×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
16.02.2019 Night Receptionist   
[1 อัตรา] the FAH- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] the FAH- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Room Maid   
[1 อัตรา] the FAH- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Assistant Cost Controller   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Captain/Supervisor/Order Taker/Room Service/Waiter/Waitress ...   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Commis III - Chinese Kitchen   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Concierge Clerk (Age up to 30 years old)   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Room Maid   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Hostess (Female Only)   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Demi Chef - Japanese Kitchen   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Door Man   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 IT Officer (พนักงาน IT)   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Laundry Supervisor   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Room Service Captain   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Secretary to Chief Commercial Officer   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Restaurant Captain   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Room Controller   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Customer Relations Associate (Dining Reservation)   
[2 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Fitness Supervisor (หัวหน้าพนักงานฟิตเนส)   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Guest Relation Officer [GRO] (Female Only)   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Security Supervisor (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Customer Safety Supervisor   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Executive Driver (พนักงานขับรถผู้บริหาร)...   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] lebua Hotels & Resorts- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Assistant Human Resources Manager   
[1 อัตรา] Koi Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]
16.02.2019 Hostesses   
[1 อัตรา] Koi Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตบางรัก ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next