×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.12.2018 | Viewers 727
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- ใช้โปรแกรมทางด้านภาษีได้
- มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม 3-5 ปี
Job Details
รายละเอียดงาน
ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีและการเงิน / ภาษีอากร / งบบัญชีของโรงแรม
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- ค่าคลอดบุตร
- สวัสดิการงานศพ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ / ท่องเที่ยวประจำปี
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
27.06.2019
Marketing Communications Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
27.06.2019
General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 70,001 - 80,000
register