×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.04.2019 | Viewers 1,434
Salary :
เงินเดือน
40,001 - 50,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Must have accounting certificate.
- Must be familiar with Sun System, Payroll system, Excel and Microsoft Word.
- Accounting Law
- Financial Systems
Job Details
รายละเอียดงาน
RESPONSIBILITIES
- Ensure the accuracy and propriety of all charges and credits to the various accounts and that they are properly recorded in the books on a timely basis.
- Check and sign all journal vouchers prepared for Cost Control, General Cashier,
- Payroll, Accounts
- Payable, Accounts Receivable and Income Auditor.
- Make sure that all balance sheet items are all accounted for and reconciled with their respective subsidiary ledgers and/or schedules and all contra or clearance accounts are cleared at the end of the month.
- Prepare schedules for expense accounts that may be required from time to time.
- Ensure the accurate and prompt monthly and year-end closing of the books of accounts.
- Preparation of monthly financial reports and schedules required by ACCOR and management.
- Prepare the statistical reports required by Tourism Bureau.
- Perform other duties that may be required from time to time.
Welfare
สวัสดิการ
1. 7 Day off per month
2. 8 hours working per day
3. Public Holiday / Vacation / Birthday off
4. Free 2 Meals per shift at Staff Canteen
5. Provident fund / Social Security
6. Health & Group life Insurance
7. Annual Physical Check up
8. Childbirth gift
10.Training & Development Program
11.Employee Rate & Free in Mercure & ibis Erawan Thailand
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---