×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
20.10.2017 Bar Mixologist   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Duty Manager   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Guest service center (Telephone Operator)   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Laundry Supervisor (หัวหน้าแผนกซักรีด)   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[2 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Commis II - (Cold Kitchen)   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Chef de Partie-Hot Western   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Linen and Uniform Attendant   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Senior Sales Manager -Corporate   
[1 อัตรา] Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Income Auditor(ประจำทีสาทร)   
[1 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Asst.Sales Manager / Sales Executive(Corporate) ประจำที่สาทร...   
[2 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Account Payable Officer (ประจำทีสาทร)   
[1 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 เจ้าหน้าที่ Online Marketing (ประจำที่สาทร)...   
[1 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Admin Officer (ประจำที่สาทร)   
[1 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Commis I (ไทย/ยุโรป) (ประจำที่สาทร)...   
[1 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Commis / ด้าน Bakery (ประจำที่สาทร)...   
[2 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Cook Helper [ผู้ช่วยกุ๊ก] ประจำสาทร...   
[1 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 เจ้าหน้าที่บัญชีสรรพกร (ประจำที่สาทร)...   
[1 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Sales Executive Catering (ประจำที่สาทร)...   
[2 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Room Attendant (ประจำที่สาทร ซอยสวนพลู)...   
[2 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Purchasing Officer (ประจำสาทร)   
[1 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Sales Executive (ประจำที่สาทร)   
[1 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 เจ้าหน้าที่จัดของ(ผักและผลไม้ /ประจำสวนพลู ซ.6)...   
[1 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.10.2017 Banquet Staff (ประจำทีสาทร)   
[3 อัตรา] I Residence Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]

1 2 3 4 5 6 Next