×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
20.04.2019 Corporate Sale Manager / Assist. Sale Manager (BKK Office)   
[1 อัตรา] THE PAZ KHAO YAI- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.04.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] The Sathon Vimanda- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
20.04.2019 Front Office Supervisor   
[2 อัตรา] The Sathon Vimanda- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Spa Manager (ผู้จัดการสปา)   
[1 อัตรา] Mode Sathorn Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Therapist (พนักงานนวด)   
[2 อัตรา] Mode Sathorn Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Assistant Executive Housekeeper   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Service Attendant, Food & Beverage   
[1 อัตรา] COMO Metropolitan Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Trainee - Accounting   
[1 อัตรา] Dusit International- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Reservation Officer   
[2 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Commis (ทำด้านขนมเค็ก) ด่วนมาก...   
[1 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Technician ด่วน   
[3 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Floor Supervisor   
[1 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Store & Receiving Officer   
[1 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Sales Manager / Asst.Sales Manager(Corporate / Government)   
[3 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Sale Executive (Catering)   
[3 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Room Boy   
[2 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Bellboy & Driver   
[2 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 ิBell Boy (พนักงานยกกระเป๋า)...   
[1 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Graphic Designer   
[1 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Bell Boy & Driver   
[2 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Guest Service Agent [GSA]( พูดภาษาจีนกลาง)...   
[1 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Chef De Partie / Demi Chef ประจำห้องอาหารโรงแรม...   
[2 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Security Officer (ด่วน)   
[2 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Gardener [พนักงานทำสวน)   
[1 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Night Guest Service Agent (ต้อนรับประจำกลางคืน)...   
[1 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]
19.04.2019 Commis I/II (อาหารไทย/ยุโรป) ด่วนมาก...   
[3 อัตรา] Le d’tel- [ กรุงเทพ - เขตสาทร ]

1 2 3 4 5 6 Next