×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.03.2019 | Viewers 1,502
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
10 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 18 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานครัว
- รักในการทำอาหาร
Job Details
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบในการผลิตอาหารทุกมื้อ จัดเตรียมส่วนประกอบต่างๆของอาหาร และดูแลที่จัดตั้งอาหาร ตลอดระยะเวลาให้บริการ
- แน่ใจได้ว่า ผู้ช่วยพ่อครัว ได้รับคำแนะนำและการฝึกเกี่ยวกับการประกอบอาหารและสูตรที่ใช้ในการประกอบอาหาร
- ยืนยันได้ว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอทุกมื้อ
- เข้าทำงานตรงต่อเวลา สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องและติดป้ายชื่อตลอดเวลา
- เข้าร่วมในการฝึกอบรม และการประชุมย่อยสรุปเรื่องการบริการ
- เข้าร่วมในกิจกรรมและการประชุมของโซเด็กซ์โซ่
- ปฏิบัติตนอย่างสุภาพอ่อนน้อมและให้บริการอย่างมืออาชีพตลอดเวลา
- สามารถใช้เครื่องมือทุกชนิดในครัว และรักษาความสะอาดอุปกรณ์ตลอดเวลา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---