×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
17.06.2018 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
17.06.2018 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Hotel Tranz ( โฮเทล ทรานซ์ )- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.06.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[4 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ทุกฝ่าย...   
[5 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 Bakery Chef de Partie   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 F/O Supervisor   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 HK Manager   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 แม่บ้าน (โรงแรมไวบ์ สนามเป้า แบงคอก)...   
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 Guest Service Attendant(F&B) @ Vib ฺฺSanampao Bangkok...   
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 Technician @ Vib Sanampao Bangkok [ช่างเทคนิค]...   
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 Night Manager @ Vib ฺฺSanampao Bangkok   
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 Assistant IT Manager @ Vib ฺฺSanampao Bangkok [ผู้ช่วยผู้จัด...   
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 Assistant Housekeeping Manager @ Vib ฺฺSanampao Bangkok   
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 Sales Manager @ Vib ฺฺSanampao Bangkok   
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[หลายอัตรา] Josh Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.06.2018 Parking Attendant - Cantina Wine Bar & Italian Kitchen   
[1 อัตรา] SOHO HOSPITALITY CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.06.2018 ผู้จัดการร้านอาหาร   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.06.2018 Marketing Executive   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.06.2018 Sales Manager (Hotel Supplies)   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.06.2018 Guest Service Assistant @ Vib ฺฺSanampao Bangkok   
[1 อัตรา] Best Western Plus Wanda Grand Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.06.2018 Sales and Marketing Officer   
[1 อัตรา] Craftsman Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.06.2018 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] Craftsman Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
11.06.2018 Accounting Officer   
[1 อัตรา] SOHO HOSPITALITY CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
11.06.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[4 อัตรา] Craftsman Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
09.06.2018 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
09.06.2018 Banquet Staff (พนักงานจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
09.06.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[5 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
09.06.2018 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
08.06.2018 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Josh Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]

1 2 Next