×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
20.09.2017 Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.09.2017 Steward   
[2 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.09.2017 Maintenance   
[3 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.09.2017 Chef De Parties   
[1 อัตรา] Eastin Hotel Makkasan Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.09.2017 Cashier [แคชเชียร์ห้องอาหาร]ด่วน...   
[1 อัตรา] บริษัท ไทยสากล เอสเตท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.09.2017 Hotel Manager ด่วน   
[1 อัตรา] บริษัท ไทยสากล เอสเตท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.09.2017 ผู้ช่วย Cook [กุ๊ก]ด่วนมาก...   
[4 อัตรา] บริษัท ไทยสากล เอสเตท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.09.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.09.2017 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.09.2017 Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.09.2017 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
16.09.2017 Chief Cashier   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
09.09.2017 Concierge   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
09.09.2017 Steward Supervisor [หัวหน้าพนักงานล้างจาน]...   
[1 อัตรา] โรงแรมกานต์มณีพาเลซ/ศรีศุภราชแอสเซ็ท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 Personal Officer (พนักงานฝ่ายบุคคล)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 พนักงานขับรถผู้บริหาร...   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 เจ้าหน้าที่บัญชีรายได้...   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 สมุห์บัญชี   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 Goverment Sales Officer   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 Cook / Thai-Chinese   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 Corporates Sales Officer   
[3 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 Travel Agents Sales   
[3 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 บัญชีต้นทุน ( Cost )   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 ผู้ช่วยสมุห์บัญชี   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 Executive Chef   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 เจ้าหน้าที่สโตร์   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.09.2017 ช่างซ่อมบำรุง   
[3 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]

1 2 Next