×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
26.05.2017 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
26.05.2017 Chef de Partie   
[1 อัตรา] Anajak Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Cook / Thai-Chinese   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Personal Officer (พนักงานฝ่ายบุคคล)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Room Boy   
[3 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)...   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 ผู้ช่วยสมุห์บัญชี   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 เจ้าหน้าที่สโตร์   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหาร...   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 สมุห์บัญชี   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 เจ้าหน้าที่ไอที   
[หลายอัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 ผู้จัดการรอบกลางคืน/Night Manager...   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Captain   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Room Maid   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Engineer Officer (ช่าง)   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
25.05.2017 Housekeeping Supervisor   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
24.05.2017 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ด่วน...   
[2 อัตรา] บริษัท ไทยสากล เอสเตท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
24.05.2017 ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)   
[2 อัตรา] PICNIC HOTEL BANGKOK- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
24.05.2017 Air-Condition and Refrigeration-Mechanics (ช่างแอร์)   
[2 อัตรา] PICNIC HOTEL BANGKOK- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
24.05.2017 Hotel Manager ด่วน   
[1 อัตรา] บริษัท ไทยสากล เอสเตท จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.05.2017 Sous Chef   
[2 อัตรา] PICNIC HOTEL BANGKOK- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
22.05.2017 Demi Chef de Partie - Cantina Wine Bar & Italian Kitchen...   
[3 อัตรา] SOHO HOSPITALITY CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
22.05.2017 Commis II/I - Cantina Wine Bar & Italian Kitchen (อารีย์...   
[1 อัตรา] SOHO HOSPITALITY CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]

1 2 Next