×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
11.12.2018 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] Marwin villa hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
11.12.2018 Waitress/Waiter-Cantina Wine Bar & Italian Kitchen   
[2 อัตรา] SOHO HOSPITALITY CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
11.12.2018 11-12 ธ.ค. 61นี้ เปิดรับพนักงานประจำ True Shop รายได้ 15,000...   
[10 อัตรา] Bakehouse Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Casual F&B Service (รายวัน) 450 บาท/วัน...   
[10 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 นักศึกษาฝึกงาน ทุกแผนก...   
[10 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Demi-Chef Cold Kitchen   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 GSA - Club Siam   
[2 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 GSA   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 IT Supervisor/IT Officer   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Purchasing Supervisor   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Hostess (Chinese Restaurant)   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Waitress (Chinese Restaurant)   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Waiter (All Day Dining)   
[5 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 พนักงานล้างจาน รายวัน (450 บาท)...   
[10 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 GRO - Lobby   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Cook Thai Kitchen   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Telephone Operator (พนักงานรับโทรศัพท์)   
[1 อัตรา] The Sukosol Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Bar Manager   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Casual   
[5 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ทุกฝ่าย...   
[5 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 คนขับรถ Driver   
[2 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Digital Marketing   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Sales Manager (Hotel Supplies)   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Purchasing Officer [พนักงานจัดซื้อ](Hotel Supplies)...   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
10.12.2018 Marketing Executive   
[1 อัตรา] โรงแรม อครา- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
08.12.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Cacha Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
08.12.2018 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Craftsman Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
08.12.2018 Night Receptionist   
[1 อัตรา] Craftsman Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.12.2018 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Gold Orchid Bangkok Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
07.12.2018 Barboy   
[2 อัตรา] Gold Orchid Bangkok Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]

1 2 3 Next