×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
23.10.2020 พนักงานเสริฟ   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Pantry Cook   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 European Cook [กุ๊กอาหารยุโรป]   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[3 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Commis I   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Demi-Chef   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Sous Chef   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 สมุห์บัญชี   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 driver (คนขับรถผู้บริหาร)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 ช่างซ่อมบำรุง   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Messenger   
[3 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[2 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
23.10.2020 Laundry Supervisor (หัวหน้าแผนกซักรีด)   
[1 อัตรา] Mido Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
21.10.2020 พนักงานเสริฟ   
[2 อัตรา] โรงแรมกานต์มณี พาเลซ- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
21.10.2020 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[3 อัตรา] โรงแรมกานต์มณี พาเลซ- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
20.10.2020 Account Payable Supervisor   
[1 อัตรา] KLUB HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
15.10.2020 Room Attandant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)...   
[1 อัตรา] Craftsman Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
14.10.2020 Room Maid (ประจำสาขาศาลาแดง)   
[2 อัตรา] Evergreen Place Siam- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
08.10.2020 European Cook (กุ๊กยุโรป)   
[1 อัตรา] Craftsman Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
05.10.2020 Project Development Coordinator   
[1 อัตรา] TRISARA, PRINCE THEATRE HERITAGE STAY, and PRAYA PALAZZO- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]
03.10.2020 Technician (ช่างเทคนิค)   
[3 อัตรา] Craftsman Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพญาไท ]

1 2 Next