×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.04.2019 | Viewers 1,524
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางคอแหลม]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
เพศชาย / หญิง
อายุ 25- 40 ปี
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีใจรักในงานบริการ
มีทักษะการสื่อสาร และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
ดูแลเรื่องการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากมีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลร้านอาหารในด้านบริการ
- ร่วมสร้างแผนกลยุทธ์
- ตารางการทำงาน
- การวางตัวบุคคล
- ดูแลผลการปฎิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชา รักษามาตรฐานของร้าน
- ประสานงานกับส่วนต่างๆและผู้ที่มาติดต่อกับร้านอาหาร
Welfare
สวัสดิการ
-เซอร์วิสชาร์จ
-ทิป
-เบี้ยขยัน
-ประกันสังคม
-ปรับเงินประจำปี
-งานเลี้ยงประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---