×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
24.05.2017 แคชเชียร์ ร้าน Brick Bistro เอเชียทีค (เจริญกรุง)...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
24.05.2017 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน BRICK Bistro @เอเชียทีค...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
24.05.2017 พนักงานประจำร้านอาหาร BRICK Bistro @ Asiatique (หลายตำแหน่ง...   
[3 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
23.05.2017 Swim Coach (Part-Time)   
[1 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
23.05.2017 Technician (ช่างเทคนิค)   
[2 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
22.05.2017 Techniciam   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
22.05.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
22.05.2017 Asst. E-Commerce and Sales Mgr.   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
22.05.2017 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
22.05.2017 Marketing Communications Coordinator   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.05.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
02.05.2017 CUSTOMER SERVICE/SALES   
[10 อัตรา] S.T. Thammaporn Co., Ltd- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]

1