×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
10.12.2018 Sales Manager (Target Group Hotel and Restaurant)/ผู้จัดการฝ...   
[1 อัตรา] บริษัท ซินโนวา จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
10.12.2018 Sales Executive   
[2 อัตรา] บริษัท ซินโนวา จำกัด - [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
10.12.2018 Restaurant Manager ผู้จัดการร้านอาหาร สาขาเอเชียทีค...   
[1 อัตรา] TWST .CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
10.12.2018 ช่างประจำร้านอาหาร (สาขาเอเชียทีค เจริญกรุง)ด่วนมาก...   
[5 อัตรา] TWST .CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
10.12.2018 พนักงานเสริฟ ประจำร้านอาหาร(สาขาเอเชียทีค)...   
[10 อัตรา] TWST .CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
10.12.2018 Head chef อาหารยุโรป(สาขาเอเชียทีค)ด่วนมาก...   
[2 อัตรา] TWST .CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
10.12.2018 Administrative Coordinator   
[1 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
10.12.2018 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
10.12.2018 Head of Housekeeping (หัวหน้าแผนกแม่บ้านและส่งเสริมความสะอาด...   
[1 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
10.12.2018 Marketing and Communications Officer   
[1 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 นายท้ายเรือ   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 BOAT SERVICE   
[2 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Electrician   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 ช่างประปา   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Sales Executive - MICE   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Spa Receptionist (พนักงานต้อนรับสปา)   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Sales Executive - Corporates   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Air-Condition and Refrigeration-Mechanics (ช่างแอร์)   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Sales Manager - Corporate   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Student Trainee - Kitchen   
[หลายอัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Student Trainee - F & B Service   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[2 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Finance & Accounting Manager   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[2 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Student Trainee - Reservation   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Reservation Manager   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.12.2018 Secretary to Engineering   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]

1 2 3 Next