×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
28.06.2017 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
28.06.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
28.06.2017 Sales Executive   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
28.06.2017 Captain   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
28.06.2017 Assistant Banquet Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
28.06.2017 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
28.06.2017 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
28.06.2017 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก]...   
[5 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
28.06.2017 Gardener (คนสวน)   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
28.06.2017 ช่างทั่วไป   
[4 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
28.06.2017 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน BRICK Bistro @เอเชียทีค...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2017 ช่างประจำโรงเรียน (หลายอัตรา)...   
[5 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2017 Swim Coach (Part-Time)   
[1 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2017 Lifeguard   
[1 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
31.05.2017 Assistant Food and Beverage Manager   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
31.05.2017 Chief Accountant   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]

1