×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
26.10.2020 Project Purchasing Manager (ผู้จัดการแผนกจัดซื้อโครงการ) ด่ว...   
[1 อัตรา] Salil Hospitality- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
25.10.2020 Technician (ช่างเทคนิค)   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
25.10.2020 Electrical and Sound Technician   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
25.10.2020 Steward Supervisor (หัวหน้าพนักงานล้างจาน)...   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
25.10.2020 Reservation Officer   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
25.10.2020 Sales Executive   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
25.10.2020 Steward ( พนักงานล้างจาน)   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
25.10.2020 Commis I   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
25.10.2020 Waiter [พนักงานเสริฟชาย]   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
25.10.2020 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
08.10.2020 Music Intern (Administration)   
[1 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
30.09.2020 Operations Assistant   
[1 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
30.09.2020 Assistant to Purchasing Officer   
[1 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]

1