×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
15.11.2019 Commis I   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Commis III   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 ช่างสี - ช่างไม้   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Reservations Agent   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Room Attendant   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 F&B Service Attendant   
[3 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Handyman   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Barista   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Sales Executive - Event & Wedding   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Demi-Chef   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 พนักงานขาย/Sales (ธุรกิจร้านอาหาร)...   
[3 อัตรา] TWST .CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Head Bartender/Sup.Bar [หัวหน้าบาร์เทนเดอร์](ประจำสาขาเอเชีย...   
[1 อัตรา] TWST .CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Waiter [พนักงานเสริฟชาย]   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Food and Beverage Suprvisor   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Sales Executive   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Commis I   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Sales Manager [ผู้จัดการฝ่ายขาย]...   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Resident Manager   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Driver   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Sous Chef   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
15.11.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
14.11.2019 ช่างไม้ ช่างสี ช่างปูน...   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
14.11.2019 Student Trainee - F & B Service   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]

1 2 Next