×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
17.07.2018 กุ๊กพิซซ่า (เอเชียทีค)   
[5 อัตรา] TWST .CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Head chef อาหารยุโรป(สาขาเอเชียทีค)ด่วนมาก...   
[2 อัตรา] TWST .CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Carpenter and Painter (ช่างทาสี)   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Electrical and Sound Technician   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Sales Executive   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Duty Manager   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Public Area Attendant   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Security Officer   
[2 อัตรา] Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Store Keeper   
[1 อัตรา] Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Finance & Accounting Manager   
[1 อัตรา] Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Social Media Specialist   
[1 อัตรา] Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Sales Manager - Corporate   
[1 อัตรา] Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
17.07.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
16.07.2018 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
16.07.2018 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
16.07.2018 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
16.07.2018 Housekeeper Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
16.07.2018 Business Development Executive   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
16.07.2018 Marketing Communications Coordinator   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
16.07.2018 Interior Designer   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
16.07.2018 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
16.07.2018 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
16.07.2018 Handyman   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]

1 2 Next