×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
27.06.2019 Marketing Manager (ธุรกิจร้านอาหาร)...   
[1 อัตรา] TWST .CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2019 Service Training (ร้านอาหาร)   
[2 อัตรา] TWST .CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2019 Head Bartender/Sup.Bar [หัวหน้าบาร์เทนเดอร์](ประจำสาขาเอเชีย...   
[1 อัตรา] TWST .CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2019 พนักงานขาย/Sales (ธุรกิจร้านอาหาร)...   
[3 อัตรา] TWST .CO.,LTD- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2019 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2019 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2019 Sales Executive   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2019 Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2019 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2019 Commis I   
[1 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
27.06.2019 Steward ( พนักงานล้างจาน)   
[2 อัตรา] Grand Howard Hotel- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
24.06.2019 ช่างศิลป์   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
24.06.2019 Marketing Communication Officer   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
24.06.2019 Marketing Communication Executive   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
24.06.2019 Housekeeping Supervisor   
[2 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
24.06.2019 Assistant Executive Housekeeper (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
24.06.2019 Sales Executive - Corporates   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
24.06.2019 Sound Technician   
[1 อัตรา] RAMADA PLAZA BY WYNDHAM BANGKOK MENAM RIVERSIDE- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
19.06.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[10 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
19.06.2019 Marketing Communications Executive   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
19.06.2019 Sales Executive - Wedding   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
19.06.2019 Head Therapist [หัวหน้าพนักงานนวด]...   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
19.06.2019 Online Marketing   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
19.06.2019 Graphic Designer   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
19.06.2019 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
19.06.2019 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
19.06.2019 Catering and Sales Executive   
[1 อัตรา] Hotel Once Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
19.06.2019 ช่างประจำโรงเรียน (หลายอัตรา)...   
[5 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]
19.06.2019 Head of Housekeeping (หัวหน้าแผนกแม่บ้านและส่งเสริมความสะอาด...   
[1 อัตรา] Shrewsbury International School- [ กรุงเทพ - เขตบางคอแหลม ]

1 2 Next