×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.11.2018 | Viewers 409
Salary :
เงินเดือน
40,001 - 50,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความเป็นผู้นำสูง
- มีความรู้ทางด้าน cash flow
- สามารถใช้งานโปรแกรม Excel และ PowerPoint ในการพรีเซ้นงานได้
- สามารถเซนต์เป็นผู้ทำบัญชีได้
- เคยผ่านงานโรงแรมมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- มีความรู้ด้านบัญชี และ ภาษีอากร
- สามารถปิดงบการเงินรายเดือนและรายปีได้
- สามารถเอกสารเงินสดได้
- สามารถตรวจสอบงานของพนักงานในความดูแลได้อย่างถูกต้อง
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- อาหารกลางวันฟรี 1 มื้อ
- อื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---