×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.04.2019 | Viewers 1,008
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-Thai nationality only
-Previous experience of bar or F&B work
required
-Good communication skills
-Ability to work within team and supervise a
team
-Ability to work under pressure
-Excellent customer care skills
-Good time management and ability to
prioritize effectively
- Able to delegate effectively
Job Details
รายละเอียดงาน
To assist Assistant Manager running of the bar and ensuring customer satisfaction by maintaining an exceptional standard of delivery and professionalism whilst achieving profitability in line with budget
Welfare
สวัสดิการ
TBA
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
24.05.2019
Technician Temporary
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.05.2019
F&B Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
F&B Service Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Assistant Banquet Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Casual - Room Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
F&B Service Attendant Temporary
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.05.2019
Guest Service Agent - Night
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Housekeeping Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register