×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.06.2019 | Viewers 1,493
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-Thai nationality only
-Previous experience of bar or F&B work
required
-Good communication skills
-Ability to work within team and supervise a
team
-Ability to work under pressure
-Excellent customer care skills
-Good time management and ability to
prioritize effectively
- Able to delegate effectively
Job Details
รายละเอียดงาน
To assist Assistant Manager running of the bar and ensuring customer satisfaction by maintaining an exceptional standard of delivery and professionalism whilst achieving profitability in line with budget
Welfare
สวัสดิการ
TBA
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.08.2019
F&B Administrator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Sales & Marketing Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Senior Sales Manager - Corporate/Leisure
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Japanese Sales Manager - Corporate
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Engineering Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Housekeeping Coordinator (ผู้ประสานงานแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
IT Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
Sales Manager - Leisure / Corporate
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.08.2019
F&B Service Attendant Temporary
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.08.2019
Security & Safety Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register