×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.04.2019 | Viewers 406
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสวนหลวง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.การศึกษาระดับปริญญาตรี
2.มีประสบการณ์ทำงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
3.มีความรู้พื้นฐานด้านการทำบัญชี
4.มีทักษะคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
5.มีทักษะการแก้ปัญหา การประสานงาน และการตัดสินใจที่ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำเอกสาร ใบสำคัญรับ-จ่าย
บันทึกบัญชี ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
reconcile bank
และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1.Service Charge
2.ประกันสังคม
3.โบนัสประจำปี
4.ปรับเงินเดือนประจำปี
5.ชุดยูนิฟอร์ม
Contact
ข้อมูลติดต่อ
ขนิษฐา (ฝ่ายบุคคล)
55/5-6 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : -
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.04.2019
Accounting officer
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.04.2019
แม่บ้าน
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.04.2019
Receptionist
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register