×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
19.06.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม(แผนก HR)...   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
19.06.2019 Asst. or Sales Manager (Corporate)   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
19.06.2019 Administrative Officer   
[1 อัตรา] Onyx Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
19.06.2019 ช่างซ่อมบำรุง   
[1 อัตรา] Onyx Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
19.06.2019 พนักงานเสริฟ/บาร์   
[4 อัตรา] Onyx Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
19.06.2019 Head Chef   
[1 อัตรา] Onyx Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.06.2019 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
13.06.2019 Sale Corporate   
[1 อัตรา] Cali-Mex Bar and Grill Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
07.06.2019 Waiter ( Banquet )   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
27.05.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]

1