×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
17.10.2018 พนักงานขับรถกระบะส่งอาหาร (เริ่มงานทันที)...   
[1 อัตรา] Cali-Mex Bar and Grill Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.10.2018 Accountant Officer   
[1 อัตรา] Cali-Mex Bar and Grill Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.10.2018 Waiter   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.10.2018 Duty Manager   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.10.2018 Income Auditor   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.10.2018 Security Officer   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.10.2018 Night Manager   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.10.2018 Security Guard รปภ.รายวัน ]   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.10.2018 Cleaner [พนักงานทำความสะอาด (คนพิการ)...   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.10.2018 Technician   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
16.10.2018 Guest Service Supervisor   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
16.10.2018 คนพิการ   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
16.10.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[10 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
16.10.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
16.10.2018 Public Area   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
12.10.2018 Sr. Sales Manager   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
12.10.2018 Waiter ( Banquet )   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
12.10.2018 ิิBellboy   
[2 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
12.10.2018 Commis1   
[2 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
12.10.2018 Chef de Partic   
[2 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
12.10.2018 Engineering Supervisor   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
12.10.2018 Accounting officer/Income-AR.   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
12.10.2018 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[2 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
12.10.2018 Duty Manager   
[2 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
09.10.2018 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
09.10.2018 Captain   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
09.10.2018 Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
09.10.2018 Restaurant Supervisor   
[2 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
05.10.2018 Chief Accountant (ผู้จัดแผนกบัญชี)...   
[1 อัตรา] One One Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
22.09.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[3 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]

1 2 Next