×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
15.02.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[หลายอัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.02.2019 แม่บ้านดูแลห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลาง...   
[4 อัตรา] บริษัท เคเอฟจี โฮลดิ้ง จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.02.2019 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)   
[2 อัตรา] บริษัท เคเอฟจี โฮลดิ้ง จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.02.2019 Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)   
[1 อัตรา] บริษัท เคเอฟจี โฮลดิ้ง จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.02.2019 Pool Attendant (หญิง)   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.02.2019 Technician - AV (Sound)   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.02.2019 Security Officer (Temp)   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.02.2019 Steward Supervisor   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.02.2019 Commis I ครัวเย็น   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.02.2019 Steward (Temp)   
[3 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.02.2019 Room Maid   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Head Chef   
[1 อัตรา] Onyx Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Restaurant Cashier   
[1 อัตรา] Onyx Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Onyx Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Security Officer   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Technician   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Housekeeping Supervisor   
[2 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 IT Suppport   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 พนักงานรดน้ำต้นไม้   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.02.2019 Reservation Officer   
[1 อัตรา] Nasa Vegas Hotel - Bangkok - [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
13.02.2019 Accountant Officer   
[1 อัตรา] Cali-Mex Bar and Grill Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
13.02.2019 Sale Marketing Executive ด่วนมาก !!!   
[1 อัตรา] Cali-Mex Bar and Grill Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
13.02.2019 Purchasing Officer   
[1 อัตรา] Cali-Mex Bar and Grill Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]

1 2 Next