×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
17.08.2018 ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป   
[1 อัตรา] GRAND LORD BOUTIQUE HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.08.2018 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[1 อัตรา] GRAND LORD BOUTIQUE HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.08.2018 Receptionist พนักงานต้อนรับ   
[3 อัตรา] GRAND LORD BOUTIQUE HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.08.2018 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] GRAND LORD BOUTIQUE HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.08.2018 Demi-Chef   
[1 อัตรา] GRAND LORD BOUTIQUE HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
17.08.2018 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] GRAND LORD BOUTIQUE HOTEL- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
16.08.2018 Bellman   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
01.08.2018 Reservation   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
01.08.2018 Duty Manager   
[2 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[4 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Sales and Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[2 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Steward (พนักงานล้างจาน)   
[2 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Barista   
[2 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Steward Superviser (หัวหน้าพนักงานล้างจาน)   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Commis2   
[4 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Commis1   
[2 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[6 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Linen   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Cleaner (พนักงานทำความสะอาด)   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Room Maid   
[6 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)   
[2 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 ิิBellboy   
[2 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Accounting officer-G.C./A.P.   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
31.07.2018 Accounting officer/Income-AR.   
[1 อัตรา] บริษัท เพชรทองคำ สวีท จำกัด(ZAYN HOTEL)- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]

1 2 Next