×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
20.09.2019 Reservation Officer   
[2 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
20.09.2019 Demi Chef Butcher   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
20.09.2019 Chef de partie (Thai Cuisine)   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
20.09.2019 Steward (Temporary)   
[2 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
20.09.2019 Asst. or Sales Manager (Corporate)   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
20.09.2019 Duty Engineer   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
18.09.2019 Graphic Designer   
[1 อัตรา] Cali-Mex Bar and Grill Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
16.09.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
12.09.2019 Accounting staff   
[2 อัตรา] Cali-Mex Bar and Grill Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
12.09.2019 ASSISTANT CHIEF ACCOUNT (ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี)   
[1 อัตรา] Cali-Mex Bar and Grill Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
12.09.2019 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน...   
[1 อัตรา] Cali-Mex Bar and Grill Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
09.09.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
09.09.2019 Waiter ( Banquet )   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
04.09.2019 Human Resource Supervisor   
[1 อัตรา] Cali-Mex Bar and Grill Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
02.09.2019 พนักงานบัญชีฝ่าย AP 1 ตำแหน่ง, พนักงานฝ่าย AR 1 ตำแหน่ง...   
[2 อัตรา] Cali-Mex Bar and Grill Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]

1