×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
15.11.2019 Casual Waiter (Diwan Restaurant)   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.11.2019 Pool Attendant   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.11.2019 Demi Chef (ฺBanquet Kitchen)   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.11.2019 Steward (Temporary)   
[2 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.11.2019 Asst. or Sales Manager (Corporate)   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
15.11.2019 Chief Account   
[1 อัตรา] Al Meroz Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
14.11.2019 Accounting officer   
[3 อัตรา] Sukhon Hotel- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
08.11.2019 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และต้นทุน...   
[1 อัตรา] Cali-Mex Bar and Grill Restaurant- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
06.11.2019 Reservation Officer   
[2 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]
06.11.2019 Sales & Marketing Manager (ผู้จัดการฝ่ายขาย)   
[1 อัตรา] Pimalai Resort & Spa*****Koh Lanta, Krabi, Thailand- [ กรุงเทพ - เขตสวนหลวง ]

1