×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.04.2019 | Viewers 1,210
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพระนคร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
2. จบการศึกปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโรงแรม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
6. มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถรับสภาวะความกดดันในการทำงานได้ดี
7. มีภาวะผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1. วางแผนการบริหารจัดการงานส่วนโรงแรมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
2. บริหารพนักงาน จัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้พนักงานแต่ละคน
3. ดูแลรับผิดชอบเรื่องต่าง ๆ ภายในโรงแรม
4. บริหารงบประมาณและรายได้ในแต่ละเดือน
5.จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุรกิจ
6. ตรวจความเรียบร้อยของห้องพักเมื่อถึงเวลาซ่อมบำรุง
7. ให้การต้อนรับแขกและดูแลการจัดที่พัก
8.ดูแลกิจกรรมทางการขาย และการตลาด
9.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1. เบี้ยขยัน
2. วันหยุด 1 วัน / สัปดาห์
3. ประกันสังคม
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Suriya (Owner)
250/15 Samsen Rd., Kwaeng Bang Khun Phrom, Khet Pranakorn กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.lostinnbkk.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
29.04.2019
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.04.2019
Hotel Manager (ผู้จัดการโรงแรม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register