×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง








12.12.2019 Commis III 1 ตำแหน่ง   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[5 อัตรา] BED STATION GROUP- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 พนักงานเสริฟ   
[3 อัตรา] BED STATION GROUP- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 พนักงานขายชาไข่มุก   
[2 อัตรา] KhaosanArt Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[หลายอัตรา] KhaosanArt Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Cook (กุ๊ก)   
[หลายอัตรา] KhaosanArt Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 พนักงานเสริฟ   
[หลายอัตรา] KhaosanArt Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] KhaosanArt Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Commis III   
[หลายอัตรา] KhaosanArt Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[4 อัตรา] KhaosanArt Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Laundry Staff (พนักงานซักรีด)   
[หลายอัตรา] KhaosanArt Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[1 อัตรา] KhaosanArt Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 พนักงานขายเครป/ชาไข่มุก...   
[1 อัตรา] KhaosanArt Hotel- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 GSA (โรงแรมย่านถนนข้าวสาร) รายได้ 12,000-15,000 บาท...   
[3 อัตรา] Woraburi & Sawasdee Group of Hotels- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ...   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Commis II   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 พนักงานเสริฟ 1 ตำแหน่ง   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Cook [กุ๊ก] / Commis I   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 พนักงานขับรถผู้บริหาร...   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Sous Chef Thai   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Sous Chef (ครัวจีน)   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Personal Assistant   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 กระทะ ครัวจีน   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Captain ห้องอาหารจีน   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Asst.Chinese Restaurant Manager   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Cook   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
12.12.2019 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]

1 2 3 4 Next