×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
30.04.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
30.04.2017 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
30.04.2017 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Dim Sum Cook   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Cook Canteen   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Cook Helper [ผู้ช่วยกุ๊ก] ครัวจีน...   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Chef เชฟทำอาหาร   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม   
[หลายอัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 ช่างซ่อมบำรุง   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Guest Service Agent [GSA]   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Cook (กุ๊ก)   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Food and Beverage Supervisor   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Electrician Supervisor   
[2 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[2 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Resident Manager [ผู้จัดการด้านห้องพัก] (KPL Group)...   
[1 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Assistant Accounting and Finance   
[2 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Bartender (บาร์เทนเดอร์)   
[2 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[3 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Cashier (แคชเชียร์ทั่วไป)   
[3 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Store (KPL Group)   
[4 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Income (KPL Group)   
[2 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Accounting Supervisor (KPL Group)   
[3 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
29.04.2017 Assistant Front Office Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ]...   
[1 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]

1 2 3 4 5 Next