×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
25.06.2019 Chef de Partie   
[1 อัตรา] ibis Styles Bangkok Khaosan Viengtai- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
25.06.2019 Public Area Attendant   
[1 อัตรา] The Raweekanlaya - Bangkok - Wellness Cuisine Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
25.06.2019 Digital Marketing Executive   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
25.06.2019 Waitress and Waiter @ Riva Arun Bangkok   
[2 อัตรา] Riva Arun Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
25.06.2019 Waiter & Waitress @ Riva Surya Bangkok   
[2 อัตรา] Riva Arun Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
25.06.2019 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
25.06.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
25.06.2019 Room Attendant [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก]...   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
25.06.2019 จัดซื้อ-จัดหา   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
25.06.2019 Driver [พนักงานขับรถ ]   
[2 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
25.06.2019 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ]   
[2 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
25.06.2019 Assistant Human Resource Manager   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
24.06.2019 Reservation Supervisor   
[1 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
24.06.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[3 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
24.06.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[2 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
24.06.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[3 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
23.06.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[2 อัตรา] Woraburi Hotels & Resorts - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.06.2019 Executive Housekeeper (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)   
[1 อัตรา] Chillax Hotel And Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.06.2019 Resident Manager   
[1 อัตรา] Chillax Hotel And Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.06.2019 Commis I   
[2 อัตรา] Chillax Hotel And Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.06.2019 Night Receptionist   
[3 อัตรา] Chillax Hotel And Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.06.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)   
[4 อัตรา] Chillax Hotel And Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.06.2019 Driver (พนักงานขับรถ)   
[1 อัตรา] Chillax Hotel And Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.06.2019 Engineer Officer (ช่าง)   
[3 อัตรา] Chillax Hotel And Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.06.2019 Front Office Supervisor   
[1 อัตรา] Chillax Hotel And Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.06.2019 Guest Service Agent (GSA)   
[7 อัตรา] Chillax Hotel And Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.06.2019 Demi-Chef   
[1 อัตรา] Chillax Hotel And Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.06.2019 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] Chillax Hotel And Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.06.2019 Executive Chef   
[1 อัตรา] Chillax Hotel And Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.06.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[4 อัตรา] Chillax Hotel And Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]

1 2 3 Next