×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
20.10.2017 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม (แผนกแม่บ้าน)...   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Cook [กุ๊ก] หรือ หัวหน้ากุ๊ก...   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 พนักงานบัญชี   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Account Payable   
[1 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 หัวหน้า Creative (ประจำสำนักงานใหญ่ ถนนข้าวสาร)...   
[1 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 ผู้ช่วยเบเกอร์รี่ (ประจำร้าน Fabulous)...   
[1 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Public Relation ( PR) ประจำร้านต้มยำกุ้ง ถนนข้าวสาร เขตพระน...   
[3 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Account Office (ประจำสำนักงานใหญ่ ถนนข้าวสาร)...   
[1 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Head Chef (ประจำร้าน Buddy Beer ถนนข้าวสาร เขตพระนคร)...   
[1 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 IT Support (ประจำสำนักงานใหญ่ ถนนข้าวสาร)...   
[3 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Busgirl and Busboy (พนักงานยกอาหาร) ...   
[3 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ]ประจำร้านกินลมชมสะพาน...   
[3 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Commis I (ถนัดอาหารไทย-จีน) ประจำร้านกินลมชมสะพาน ซอยสามเส...   
[1 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Commis II อาหารไทย-จีน (ประจำร้านกินลมชมสะพาน ซ.สามเสนซอย ...   
[3 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Waiter-Waitress (ประจำถนนข้าวสาร ในเตรือบัดดี้ กรุ๊ป)...   
[5 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Public Relations Staff [พนักงานประชาสัมพันธ์] ประจำร้านกินลม...   
[1 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Commis I (ประจำร้านอาหาร ถนนข้า่วสาร)...   
[6 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Commis II (ประจำร้านในเครือBuddy Group)...   
[1 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Hostress or Public Relation (PR) ประจำร้าน Buddy Beer ถนนข้า...   
[2 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] (ประจำร้านในเครือบัดดี้ ก...   
[3 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Operation Staff (พนักงานขายขนมประจำเส้นถนนข้าวสาร)...   
[2 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Commis I , II, III (Bakery) ประจำร้าน Fabulous...   
[1 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Cashier (ประจำเครือ บัดดี้ กรุ๊ป)...   
[1 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 นักศึกษาฝึกงานแผนกศิลป์...   
[4 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Waitress and Waiter [พนักงานเสริฟ] ประจำร้าน the Club ถนนข้า...   
[1 อัตรา] Buddy Group Thailand- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Technician (ช่างเทคนิค)   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Dim Sum Cook   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Cook Helper [ผู้ช่วยกุ๊ก] ครัวจีน...   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2017 Gardener (คนสวน)   
[1 อัตรา] Trang Hotel Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]

1 2 3 4 Next