×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
21.10.2018 Commis I @ Riva Arun Bangkok   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.10.2018 Public Area Attendant @ Riva Surya Bangkok   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.10.2018 Housekeeping Supervisor @ Riva Surya Bangkok   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.10.2018 Assistant Chief Engineer @ Riva Surya Bangkok   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.10.2018 Guest Service Agent @ Riva Arun Bangkok   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.10.2018 Waitress and Waiter @ Riva Arun Bangkok   
[2 อัตรา] Riva Arun Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
21.10.2018 Room Attendant @ Riva Surya Bangkok   
[1 อัตรา] Riva Arun Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2018 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2018 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2018 พนักงานต้อนรับ GSA 1 ตำแหน่ง...   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2018 Cook [กุ๊ก] 1 ตำแหน่ง   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2018 Commis I 1 ตำแหน่ง   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2018 พนักงานเสริฟ (ชาย) 1 ตำแหน่ง...   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
20.10.2018 นักศึกษาฝึกงานโรงแรม ...   
[1 อัตรา] Nanda Heritage- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 Night Manager   
[1 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 พนักงาน ห้องซัก-รีด มีใบขับขี่รถยนต์...   
[2 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[1 อัตรา] The Warehouse Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] The Raweekanlaya - Bangkok - Wellness Cuisine Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 Housekeeping Supervisor   
[1 อัตรา] The Raweekanlaya - Bangkok - Wellness Cuisine Resort- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[4 อัตรา] OH BANGKOK HOSTEL- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 Receptionist (พนักงานต้อนรับ)   
[4 อัตรา] OH BANGKOK HOSTEL- [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 General Mechanics (ช่างทั่วไป)   
[3 อัตรา] Casa Nithra Bangkok & Rikka Inn - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)   
[1 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 Commis I   
[2 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 Massage   
[1 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)   
[7 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 Guest Service Agent (GSA)   
[7 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]
19.10.2018 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)   
[2 อัตรา] Chillax Resort - [ กรุงเทพ - เขตพระนคร ]

1 2 3 4 5 6 Next