×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.08.2019 | Viewers 1,747
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางคอแหลม]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
N/A
Job Details
รายละเอียดงาน
N/A
Welfare
สวัสดิการ
N/A
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.09.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2019
Handyman
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.09.2019
Commis III
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2019
Banquet Captain
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.09.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2019
Barista
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.09.2019
ช่างสี - ช่างไม้
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.09.2019
F&B Service Attendant
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.09.2019
Room Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2019
Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register