×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.04.2019 | Viewers 703
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย / หญิง
- อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
- จบการศึกษาด้านบัญชี
- มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีลูกหนี้ (AR) อย่างน้อย 1 ปี
- มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถทางด้านภาษาอังฤษ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ตรวจรายได้ กับ รายงาน และเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Room rate, Limousine, Telephone, Sign bill, Laundry, etc.
2. ตรวจรายการด้าน Cashier เกี่ยวกับรายการรับเงินแต่ละประเภทให้ถูกต้องตาม report ในระบบ HIS
3. จัดเรียงและแยกคัดเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบแนบชุด General Cash Report
และประกอบรายงานภาษีขาย ตลอดจนจัดส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.จัดทำรายงาน General Cash Report (GCR) ใน Excel พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
5. ตรวจสอบใบกำกับภาษีค่า Commission Credit Card แยกตามแต่ละประเภท กับรายงาน GCR
6. บันทึกรายงานจากรายงาน GCR ลงในระบบบัญชี Winspeed
7. บันทึกรายการรายได้ ( Report revenue from HIS ) ประจำเดือน ลงในระบบ Win Speed
8. ทำการ Apply ลูกหนี้ หน้า AR ในระบบ HIS ตามใบเสร็จรับเงินที่ Front office & AR (Corporate) ส่งทุกวัน
9. จัดเก็บเอกสาร Report Complementary to guest, Rebate form, Miscellanies และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. จัดทำรายงานภาษีขาย
11. กระทบยอดรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น Account Receivable, Output Tax, Revenue and etc.
Welfare
สวัสดิการ
- เซอร์วิสชาร์จ (เฉลี่ย 10,000 บาททั้งปี )
- ชุดยูนิฟอร์ม ตามตำแหน่งงาน
- โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต/สุขภาพกลุ่ม
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- Birthday staff party
- พักร้อนตามตำแหน่งงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี ไม่ต่ำกว่า15วัน
- การลากิจอื่นๆตามสิทธิกฎหมายกำหนด
- เงินเยี่ยมไข้
- เงินสงเคราะห์พนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.10.2019
พนักงานขายไอศครีม
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.10.2019
Security Officer [พนักงานรักษาความปลอดภัย]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
09.10.2019
พนักงานขับรถ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
03.10.2019
นักศึกษาฝึกงาน(ทุกแผนก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register