×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.02.2019 | Viewers 321
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตประเวศ]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ในสาขาการไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง งานไฟฟ้า อย่างน้อย 2 ปี
- มีความรู้ด้านไฟฟ้า 3 phase งานระบบประปา งานแบบ งานซ่อมเครื่องเย็น ตู้แช่ แอร์ และงานซ่อมเครื่องยนต์ทั่วไป
- สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเลี้ยงได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
- สามารถทำงานเป็นกะได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ดูแลเรื่องการใช้งานไฟฟ้าในแต่ละงานให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์
- ตรวจเช็คระบบเครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานที่เกี่ยวกับระบบ AV ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
- วางแผนระบบการซ่อมบำรุงประจำปี
- ดูแลตรวจสอบเครื่อง Generator ให้พร้อมใช้งานและอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์
Welfare
สวัสดิการ
- Health Insurance
- Life Insurance
- Accident Insurance
- Dental claim
- Provident Fund
- Social Security Fund
- Performance Bonus
- Service Charge
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---