×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
16.07.2018 Executive Secretary (Pravet, Bangkok)   
[1 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
16.07.2018 Stroe and Receiving (ปฏิบัติงานที่ ซ.ศรีนครินทร์ 59)...   
[1 อัตรา] The Park Nine Hotel & Serviced Residence : Suvarnabhumi- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
13.07.2018 Security Staff ( Contract )[พนักงานรักษาความปลอดภัย] ...   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
09.07.2018 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
26.06.2018 Costing Officer   
[1 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
22.06.2018 Pool Attendant ( Contract )   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
15.05.2017 General Technician (ปฏิบัติงาน ศรีนครินทร์ 59)...   
[1 อัตรา] The Park Nine Hotel & Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
15.05.2017 Housekeeping Supervisor (ปฏิบัติงาน ศรีนครินทร์ 59)...   
[1 อัตรา] The Park Nine Hotel & Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
15.05.2017 Store and Receiving (ปฏิบัติงาน ศรีนครินทร์ 59)...   
[1 อัตรา] The Park Nine Hotel & Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
15.05.2017 Guest Service Agent (ปฏิบัติงาน ศรีนครินทร์ 59)...   
[1 อัตรา] The Park Nine Hotel & Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
15.05.2017 AR / Income Audit (ปฏิบัติงาน ศรีนครินทร์ 59)...   
[1 อัตรา] The Park Nine Hotel & Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
15.05.2017 Purchasing Supervisor ( ปฏิบัติงานที่ศรีนครินทร์ 59)...   
[1 อัตรา] The Park Nine Hotel & Serviced Residence- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]

1