×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
15.09.2021 ฺBakery Helper (ผู้ช่วยแผนกเบเกอรี่)...   
[3 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
15.09.2021 Commis A (Bakery)   
[3 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
15.09.2021 Commis A (Cold Kitchen)   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
14.09.2021 Head Chef อาหารเกาหลี   
[1 อัตรา] Deliver Me Co.,Ltd.- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
13.09.2021 พ่อครัว - ครัวร้อนแคนทีน...   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
13.09.2021 Driver / พนักงานขับรถส่งสินค้า ใบขีบขี่ ท2...   
[3 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
13.09.2021 Commis B - ครัวร้อน   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
13.09.2021 Commis B (Bakery)   
[2 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
09.09.2021 หัวหน้าแผนกบรรจุผลิตภัณฑ์ / Assembly Supervisor...   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
09.09.2021 R&D Supervisor (Sweet)   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
09.09.2021 Sous Chef - Bakery & Pastry   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
09.09.2021 Chef de Partie (Bakery)   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
09.09.2021 ช่างซ่อมบำรุง   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
09.09.2021 Demi Chef de Partie   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]

1