×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
07.06.2021 Driver / พนักงานขับรถส่งสินค้า...   
[3 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.06.2021 หัวหน้าแผนกบรรจุผลิตภัณฑ์ / Assembly Supervisor...   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.06.2021 R&D Supervisor (Sweet)   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.06.2021 Demi Chef de Partie   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.06.2021 Chef de Partie (Bakery)   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.06.2021 Warehouse & Logistics Officer (Picking) / พนักงานจัดเตรี...   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.06.2021 Commis A (Cold Kitchen)   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.06.2021 Commis B - Hot Kitchen (ครัวร้อนแคนทีน)...   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.06.2021 ฺBakery Helper (ผู้ช่วยแผนกเบเกอรี่)...   
[3 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.06.2021 Commis B (Bakery)   
[2 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.06.2021 Commis A (Bakery)   
[3 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
07.06.2021 ช่างซ่อมบำรุง   
[1 อัตรา] บริษัท กูร์เมท์ พรีโม่ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
04.06.2021 Room Attendant [สาขาศรีนครินทร์]...   
[หลายอัตรา] THE HERITAGE HOTELS GROUP- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
04.06.2021 Technician [สาขาSrinakarin]   
[2 อัตรา] THE HERITAGE HOTELS GROUP- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
25.05.2021 Commis II ( Thai Kitchen )   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]

1