×
×
×
×
งานโรงแรมใกล้เคียง
20.09.2019 [Walk-in interview] พนักงานร้านกาแฟและขนม (สัญญาจ้าง) ปฏิบัต...   
[2 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
20.09.2019 [Walk-in interview] พนักงานทำความสะอาด (สัญญาจ้าง) ปฏิบัติงา...   
[4 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
20.09.2019 [Walk-in interview] แคชเชียร์ ประจำศูนย์อาหาร (สัญญาจ้าง) ปฏ...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
20.09.2019 [Walk-in interview] เจ้าหน้าที่ธุรการ (สัญญาจ้าง) ปฏิบัติงาน...   
[1 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
20.09.2019 [Walk-in interview] หัวหน้ากุ๊ก/กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก (สัญญาจ้าง)...   
[10 อัตรา] ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
18.09.2019 Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
13.09.2019 Commis III ( Bakery )   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
13.09.2019 Restaurant Supervisor   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
13.09.2019 Assistant Manager / Manager - Learning & Development   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
13.09.2019 Banquet Manager (ผู้จัดการจัดเลี้ยง)   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
12.09.2019 Chief Steward   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
09.09.2019 Sous Chef - Thai   
[1 อัตรา] Dusit Princess Srinakarin, Bangkok- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]
03.09.2019 Purchasing Supervisor   
[1 อัตรา] Bangkok Air Catering Co., Ltd- [ กรุงเทพ - เขตประเวศ ]

1