×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.03.2019 | Viewers 787
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสวนหลวง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-จบการศึกษาปริญญาตรีสาขากราฟฟิกดีไซน์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หรือมีความสามารถด้านกราฟฟิคดีไซน์)
-เพศชาย/หญิง
-สามารถทำงานในวันหยุด, ออกต่างจังหวัด และเดินทางไปต่างประเทศได้
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, สามารถถ่ายภาพได้ และมีความรู้ในการใช้สื่อออนไลน์
-สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการผลิตสื่อได้เช่น Photoshop, Illustratorและโปรแกรม Presentations ต่างๆ
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและเวลาที่จำกัดได้
หากพูดภาษาจีน/ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
-ออกแบบสื่อโฆษณาทุกรูปแบบขององค์กร
-วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์โฆษณา
-สร้างสรรค์ ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กรทั้งหมด
-ดำเนินการเรื่องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่เรียนดีฯลฯ
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- อื่นๆ ตามผลประกอบการ


ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.05.2019
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.05.2019
แม่บ้านดูแลห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลาง
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register