×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.04.2019 | Viewers 676
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส
2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
3. ขยัน ซื่อสัตย์ต่อองค์กร
4. มีความตื่นตัวและรักงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. สื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้ได้
6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานบริการ
7. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านBell boyจะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ให้บริการเกี่ยวกับสัมภาระลูกค้า
2. ช่วยเหลืองานแผนกบริการ
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge (3000+)
- อาหารพนักงาน
- วันหยุดประจำปีตามประเพณี 13 วัน
- วันหยุด พักร้อนประจำปี 6 วัน (หลังทำงานครบ 1 ปี)
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- ประกันกลุ่มอุบัติเหตุ 5000 บาท/ครั้ง (ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---