×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.04.2019 | Viewers 581
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-Male or female, aged 30 - 40 years old.
-At least 5 years- experience in human resources. Management level experience preferred.
-At least Bachelor degree in Human Resources, Organizational Development degree is of advantage
-Proven experience in Hospitality business in all HR aspects.
-People management which required:
-Communication skills at all level of employees
-Good interpersonal and communication skills.
-Approach ability
-Practicality
-Ability to work independently and in a fast moving environment
Job Details
รายละเอียดงาน
1. Developing and implementing HR strategies, policies, systems and processes.
2. Managing recruitment systems and processes to ensure the efficient provision of employment.
3. Overseeing manpower planning, recruitment, compensation & benefits, performance evaluations, training & development, counseling, employee conduct and disciplinary issues.
4. Monitoring salary structure and benefits to ensure a balance between cost controls and attracting/retaining staff.
5. Facilitating the personal performance management processes for employees.
6. Managing employee relations and staff welfare issues.
7. Providing consultancy advice to all internal parties on labor law compliance, and tax and workman compensation law in alignment with company policies and regulations.
Welfare
สวัสดิการ
1.สวัสดิการประกันสังคม / Social Security
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident Fund
3.การรักษาพยาบาลอุบัติเหตุ จากการทำงาน
Compensation fund in case of illness from work
4.ประกันอุบัติเหตุทั่วไป / Accident insurance
5.ประกันชีวิต / Life insurance
6.วันหยุดพักผ่อนประจำปี / Annual vacations
7.วันหยุดประจำสัปดาห์ 8 วัน / เดือน 8 dayoff per month
8.เงินค่าบริการ (SERVICE CHARGE)
9.ปรับเงินเดือนประจำปี / Yearly Increment
10.โบนัสประจำปี / Bonus
11.เงินช่วยเหลือ กรณีคลอดบุตร / Maternity allowance
12.เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเสียชีวิต
Financial assistance in case of death
13.เงินช่วยเหลือ การจัดงานแต่งงาน / The marriage grant
14.รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน และพนักงานดีเด่นประจำปี
Outstanding employee reward
15.ตรวจสุขภาพประจำปี / Annual health check
16.การฝึกอบรม และพัฒนา / Traning and Development
17.งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี / Annual Party
18.อาหาร 2 มื้อ / 2 Meals
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.08.2019
Human Resources & Training Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.08.2019
Public Area Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
21.08.2019
Head Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
21.08.2019
Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register