×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 27.05.2019 | Viewers 792
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการที่สถานศึกษาเห็นชอบ
2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
3. ต้องแต่งเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดฝึกงานของโรงเรียน หรือชุดสถานประกอบการกำหนด
4. ปฏิบัติตามระเบียนข้อบังคับของสถานประกอบการ
Job Details
รายละเอียดงาน
ฝึกงานในช่วง(ตั้งแต่เมษายน 2562 เป็นต้นไป)
กรุณาส่งอีเมล์มาที่ h9343-hr1@accor.com
02 009 4932
Welfare
สวัสดิการ
ประสบการณ์ที่จะได้ฝึกงานโรงแรมในเครือ Accor
อาหารพนักงาน
กิจกรรมสันทนาการสำหรับพนักงานทุกเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.06.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Assistant Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Sales Co-ordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register