×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 28.07.2019 | Viewers 1,119
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์ในการปรุงอาหารไทยตามสั่งและอาหารนานาชาติมาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ด้านต้นทุนอาหาร วัตถุดิบแต่ละประเภท ตลอดจนภาชนะและอุกรณ์ในครัว
- มีภาวะผู้นำ สามารถจัดการงานในครัวและบริหารทีมงาน
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยไม่ติดปัญหาด้านการเดินทาง
- ผู้สมัครที่เริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- คำนวณต้นทุนอาหารและควบคุมการสั่งวัตถุให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
- คิดค้นเมนูอาหารใหม่ๆ และจัดทำรายการ recipe ต่างๆ
- ลงมือปรุงอาหารไทยและอาหารนานาชาติประเภท ต้ม ผัด แกง ทอด พิซซ่า สปาร์เกตตี้ ฯลฯ ตลอดจนควบคุมรสชาติอาหารให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน
- ดูแลภาชนะ อุปกรณ์ และวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารให้พร้อมใช้งาน
- บริหารทีมพนักงานแผนกครัวในระดับใต้บังคับบัญชา
- ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และหยุด 1 วัน
- สามารถปฏิบัติงานตามเวลาเปิด-ปิด ของร้านอาหารได้
- ปฎิบัติงานที่ ร้านอาหารน้อยกว่าร้อย สาขา 2 ซ.สุขุมวิท 22
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- Duty Meal
- Incentive
- เบี้ยขยัน
- อาหารสำหรับพนักงาน
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
- กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
- เงินช่วยเหลือพนักงาน คลอดบุตร, งานสมรส, งานฌาปนกิจฯ
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต หรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-15 วัน (ตามอายุงาน)
- กิจกรรมพนักงาน เช่น งานเลี้ยงวันเกิดประจำเดือน , งานเลี้ยงปีใหม่ฯ
- เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
- สวัสดิการของเยี่ยมพนักงาน
- ฝึกอบรมพัฒนาความรู้

** หมายเหตุ: สวัสดิการเฉพาะพนักงานในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารเท่านั้น
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---