×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.03.2020 | Viewers 2,018
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pathum Thani
ปทุมธานี

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.ออกแบบได้
2.ใช้คอมพิวเตอร์ได้
3. รับนักศึกษาจบใหม่
4. ใช้กราฟฟิกได้
5. เขียนป้ายงานต่างๆ

Job Details
รายละเอียดงาน
1.เขียนป้ายงานสัมมนา
2.เขียนป้ายงานแต่ง
3.ออกแบบและทำป้ายตามเทศกาลต่างๆ ภายใน

Welfare
สวัสดิการ
1. เซอร์วิสชาร์ตประจำทุกเดือน
2. อาหารพนักงาน
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. ประกันสังคม
5. วันหยุดตามประเพณี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---