×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 07.02.2020 | Viewers 1,554
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
For interested applicants, please submit your resume to [email protected]
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.02.2020
Guest Services Officer [GSO]
จำนวน 9 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Spa Attendant (Cleaner)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Residences - Bellman
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Reservation Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Recieving Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Lobby Greeter
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Store Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Houseman
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Senior Technician
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Pool Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Porter (Bellman)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
AV Technician
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Technician
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Room Attendant
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Housekeeping Coordinator
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Spa Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
IT Officer (พนักงาน IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
Doorman (พนักงานเปิดประตู)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.02.2020
People & Culture Coordinator (HR)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register