×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.01.2018 | Viewers 1,678
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.Thai nationality only
2.At least Vocational certificate in any field
3.At least 2 year experience in hospitality
4.Proficient in English communication and Micros system
5.Effective interpersonal skills, resourcefulness and creativity
6.Display a passion for our guests and enthusiasm for the job
Welfare
สวัสดิการ
1. Career training and development
2. Recognition programs
3. 5 days work week
4. Meals/Uniform
5. Life Insurance/ Health benefits
6. Provident Fund
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
14.02.2018
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.02.2018
Hostess (J'AIME Restaurant)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.02.2018
Waiter/Waitress (The Library Restaurant)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.02.2018
Human Resources Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.02.2018
Housekeeping Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.02.2018
Host (Receptionist)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.02.2018
Restaurant Manager [ผู้จัดการห้องอาหาร] (Library)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register