×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.05.2019 | Viewers 5,723
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Details
รายละเอียดงาน
1. Obtains assigned service station from host/hostess at start of work shift.
2. Greets guests and presents them with the menu. Informs guest of specials and menu changes, makes suggestions and answers questions regarding food, beverages, and service.
3. Takes food and beverage orders from guests (either written or memorized) and relays order to kitchen employee and bartender as appropriate.
4. Processes guests' orders to ensure all items are prepared properly and on a timely basis. Communicates with host/hostess, bus persons, kitchen employee, and bartender and coordinates entire station to ensure guest satisfaction with the food and service.
5. Serves courses from kitchen and services areas promptly, garnishing items with proper presentation prior to serving.
6. May carve meats, bone fish and fowl, prepare flaming dishes and desserts at tableside and present, open, and pour wine when serving guests.
7. Observes diners to ensure that guests are satisfied with the food and service, to respond to any additional requests, and to determine when the meal has been completed.
8. Totals bill and accepts payment or refers guest to cashier or host/hostess as appropriate.
9. May assist bus person with stocking work stations, removing, and resetting soiled dishes and silverware from table at conclusion of each course and cleaning and resetting vacated tables.
10. Assist in preparation of work schedules and annual leave schedules within budget, business expectations and guidelines of the appropriate industrial legislation.


ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.09.2019
แม่บ้าน (โรงแรมไวบ์ สนามเป้า แบงคอก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.09.2019
Receiving Officer Store Keeper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.09.2019
Room Attendant แม่บ้าน
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.09.2019
Cluster Human Resource and Training Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งครัวร้อน
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งฝ่ายขาย
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกครัว
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
นักศึกษาฝึกงานตำแหน่งครัวเย็น
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกต้อนรับ
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนก F&B
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
16.09.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกบุคคล
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register