×
×
×
×
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.01.2018 | Viewers 2,961
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย/หญิง
- ระดับการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้คอมฯ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
- มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
- มีความกระตือรือร้นและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลและจัดเก็บเอกสารเข้าระบบ
- งานธุรการและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี
- จัดเก็บข้อมูลลงในระบบให้ถูกต้อง
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- เงิน Incentive ตามผลประกอบการในแต่ละเดือน
- ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
- การปรับค่าจ้างประจำปีตามการประเมินผลงานการปฏิบัติงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี(พักร้อน)6วัน/ปี (ปรับเพิ่มตามอายุงาน)
- สิทธิวันหยุดประจำปี (นักขัตฤกษ์) 15-16 วัน/ปี
- อาหารฟรีสำหรับพนักงานวันละ 2 มื้อ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- เงินเกษียณอายุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพให้ครอบครัวพนักงาน
- กระเช้าของขวัญเยี่ยมไข้
- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
- งานเลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- กิจกรรมกีฬาสี
- กิจกรรมสาธารณกุศล
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---