×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.02.2019 | Viewers 994
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.05.2019
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Assistant Director of Events & Catering
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Steward Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Club Floor Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
นักศึกษาฝึกงาน แผนกขาย (Trainee in Sales Department)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Sous Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Assistant Revenue Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Sales Manager - Events & Catering
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
IT Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
นักศึกษาฝึกงานฝ่ายบุุคคล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2019
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register