×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.02.2017 | Viewers 323
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความสามารถในการแก้ไขปัณหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- สามารถทำค้อกเทลได้
- มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของบาร์
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ประทับใจ ด้วยความนอบน้อม
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- เครื่องแบบพนักงาน
- ค่าอาหาร
- ทิปรายวัน
- Service charge
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Watinee Panprai (Human Resources Manager)
Nai Lert Park Heritage Home 2/4 Nai Lert Tower 11th, Wireless Road, Bangkok 10330  กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.nailertparkheritagehome.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.02.2017
Commis III Thai Kitchen (ขนมไทย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.02.2017
ช่างไฟฟ้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2017
Human Resources Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2017
Secretary to Head Engineer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.02.2017
Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2017
Catering Sales Coordinator
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
17.02.2017
AR Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register