×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.05.2019 | Viewers 3,956
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มี Service Charge
ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
ถ้าผ่านการทดลองงาน จะได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือน

มีประสบการณ์ และความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย จีน ยุโรป จะพิจารณา
เป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำงานที่ร้านอาหาร THE HEN AND THE EGG
สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้เลยจะได้สัมภาษณ์และทราบผลทันที
เวลาทำงาน มี 2 รอบ
1. รอบเช้า เข้างานเวลา 07.00-16.00 น.
2. รอบบ่าย เข้างานเวลา 13.00-22.00 น.
Welfare
สวัสดิการ
มีอาหารให้ทาน

มีการยื่นประกันสังคม

ทำงานครบ 1 ปี มีวันลาพักร้อน 6 วัน

มีวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---