×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2019 | Viewers 654
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chanthaburi
จันทบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-อายุไม่เกิน 49 ปี
-มีความสารถด้านอาหารอย่างดี
-มีประสบการณ์ด้านการจัดทำอาหารให้กรุ๊ปสัมมนา ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
-มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
-มีความรอบรู้ในงาน และ นำมาพัฒนาบุคคลกรในแผนกได้ดี
-จัดทำเอกสารต่างๆ ได้ เช่น Word ,Excle
-สั่งของตลาดได้
Job Details
รายละเอียดงาน
-เป็นผู้ช่วยEx.chef ดูแล บริหาร งานในครัว
-ช่วย Ex.chef จัดทำเมนู ความควบคุมต้นทุนด้านอาหารได้ดี
-ช่วย Ex.chef คิดค้นเมนู ปรับปรุง สิ่งใหม่ๆ
-ช่วย Ex.chef ดูแลเรื่องความสะอาด สุขอนามัย ของตัวบุคคล และภายในครัวให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดได้อย่างสม่ำเสมอ
Welfare
สวัสดิการ
1.หอพัก 2. สวัสดิการอาหารพนักงาน 3. ค่าบริการ( Service Charge) 4.เบี้ยขยัน 5.เงินครบปี 6.ของเยี่ยมไข้ กรณีพนักงาน เข้ารับการรักษาตัว 7.รับขวัญคลอดบุตร (สำหรับพนักงานหญิง) 8.เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต 7.เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือ บุตร พนักงานเสียชีวิต 9. การตรวจสุขภาพประจำปี 10.พนักงานดีเด่นประจำเดือน(ไตรมาส) และ พนักงานดีเด่นประจำปี 11. ประกันสังคม 12. วันพักผ่อนประจำปี 13. การฝึกอบรม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---