×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.04.2019 | Viewers 552
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chanthaburi
จันทบุรี

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-อายุไม่เกิน 45 ปี
-ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา (อ่านออก เขียนได้)
-มีความอดทน ขยัน รับผิดชอบ
-ไม่โรคประจำตัว
-มนุษย์สัมพันธ์ดี

Job Details
รายละเอียดงาน
-ดูแล ช่วยตรวจสอบ ความเรียบร้อย การทำงานของพนักงานแม่บ้าน
-ดูแล จ่ายงานให้กับพนักงานในแผนก
-ควบคุม จัดทำตารางานของพนักงานในแผนกแม่บ้าน
-สอนงานให้กับพนักงานแม่บ้าน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---