×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.04.2019 | Viewers 2,348
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกอกน้อย]

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.สามารถเข้างานเป็นกะได้
2.เป็นคนตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
3.สามารถทำงานเป็นทีมได้
4.ขยันและมีน้ำใจ
5.ไม่สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดทุกชนิด
Job Details
รายละเอียดงาน
ทำความสะอาดในพื้นที่ต่างๆของโรงแรม
Welfare
สวัสดิการ
1.อาหารพนักงาน
2.เงินค่าบริการ 2,500 บาท/เดือน
3.ชุดพนักงาน
4วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน/สัปดาห์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---